Vastuullisuusraportissa uudet tunnusluvut

Julkaisuajankohta 16.10.2023 15.42
Uutinen

Hätäkeskuslaitos julkaisi huhtikuussa 2022 ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa. Tänä vuonna raporttiin tehtiin päivitykset tunnuslukuihin ja tilastoihin. Sisällöltään päivitetty raportti on edellisen kaltainen.

Vastuullisuusraportti sekä sen päivittäminen mahdollistavat Hätäkeskuslaitokselle vastuullisuustyön tavoitteiden seuraamisen sekä kehityksen vertailun aiempiin vuosiin. Yksi konkreettinen esimerkki vuosittaisten tunnuslukujen pohjalta tehdyistä havainnoista on sähköenergian kulutuksen pienentäminen.

– Vuodesta 2017 lähtien olemme virastossa kyenneet vuosittain vähentämään sähköenergian kulutusta, kehityspäällikkö Heikki Uusitalo huomauttaa.

Vastuullisuusraporttiin tehtiin päivityksen yhteydessä lisäys muun muassa Hätäkeskuslaitoksessa parhaillaan meneillään olevasta projektista, jossa kartoitetaan viraston ydinjärjestelmäpalveluiden hiilijalanjäljen syntymistä ja nykytilaa sekä etsitään ratkaisuja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Projektissa mietitään myös vaihtoehtoisia keinoja, joilla tulevaisuudessa pystytään tukemaan viraston kestävää kehitystä entistä paremmin.

Kolme päätavoitetta

Hätäkeskuslaitos on valinnut Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030) 17 tavoitteesta kolme, joihin organisaation toiminnalla voidaan ainakin välillisesti vaikuttaa. Nämä tavoitteet ovat: 

  1.  Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille
  2.  Eriarvoisuuden vähentäminen maiden sisällä ja niiden välillä sekä 
  3.  Koulutus ja tuotantotapojen kestävyyden varmistaminen.

Valitut tavoitteet ovat pitkällä aikavälillä pysyviä, eli viraston raportissa kuvatut peruslinjaukset eivät vuosittain muutu.

– Nämä tavoitteet ovat keskenään tasavertaisia. Kokonaisuutena raportissa kuvatut tavoitteet ja toimenpiteet ovat virastossamme hyvällä tasolla, vaikka kaikkea voidaan ja tulee jatkuvasti kehittää. Toiminnan luonteesta johtuen esimerkiksi viraston hiilijalanjälki on nykyiselläänkin erittäin pieni, Uusitalo kertoo tyytyväisenä.

Edit 16.10.2023 klo 15.48: kirjoitusasua korjattu