PRO 112-vinnaren Minna Ylinen
Det mest givande är att lyckas tillsammans

Utgivningsdatum 9.4.2024 16.10
Nyhet
Systemadministratör för Virve och PRO 112 -vinnaren Minna Ylinen.

Virve-huvudanvändaren Minna Ylinen är en erfaren expert inom nödcentralsverksamhet. Hon har jobbat med många olika datasystem, hanterat lärorika störningar och upplevt framgångar tillsammans med arbetskamraterna under sin karriär.

Minnas karriär som nödcentralsproffs började på nödcentralen i Raumo och Nystads område för 25 år sedan. Efter en månads intensiv introduktion tog den nya nödcentraloperatören emot sitt första nödsamtal. Samtalet visade genast den tuffaste sidan av jobbet: den hjälpbehövande avled trots hjälpen.

−Jag minns fortfarande samtalet mycket väl. Det blev genast tydligt vad det här jobbet ibland kan handla om, säger Minna.

Minna arbetade som nödcentraloperatör i sju år. Rätt snart vaknade ändå tanken om att jobbet som operatör kanske inte skulle bli hennes sista uppgift vid ämbetsverket.

Från nödcentraloperatör till huvudanvändare

Minna fick för första gången prova på utveckling av nödcentralsdatasystem redan i början av sin karriär. Vid sidan av arbetet som nödcentraloperatör fick hon mata in uppgifter i nödcentralsdatasystemet HÄKE4.

− Jag minns att jag matade in telefonnummer i systemet, säger Minna med ett skratt.

Efter det fick hon mata in data i informationssystemet ELS.

Arbetet med att mata in data fascinerade Minna, eftersom det gav henne möjlighet att delta i bygget av någonting nytt. Arbetet gav henne också insikter om varför ett system fungerar på ett visst sätt.

Under årens lopp har Minnas jobb flyttat från joursalen till administrationen. Samtidigt har nödcentraldatasystemet bytts, först till ELS och sedan till ERICA, som används i dag. Minna har också bytt titel från nödcentraloperatör till ELS-utbildare, planerare, applikationsspecialist och slutligen till huvudanvändare för Finlands myndighetsradionät Virve.

Hennes erfarenhet av arbete i joursalen och kunskaper om karaktären av nödcentraloperatörens arbete präglar ändå hennes arbete än i dag. 

− Nödcentraloperatören kommer alltid att stå i centrum för allt jag gör. Jag gör mitt jobb för dem, säger Minna.

En ödesdiger torsdag i maj

En torsdag i maj uppkom ett fel i nödcentralsdatasystemet, och systemet fungerade inte som det skulle. Det var nödvändigt att vidta omedelbara åtgärder för att lösa störningssituationen. Också Minna kom att delta i utredningen av störningen.

Händelsen var mycket minnesvärd och lärorik på många sätt.

− I det här fallet löpte allt väldigt bra: samarbetet, utredningen av felet och åtgärderna för att avhjälpa det. Det gav mig förtroende för vårt kunnande och vår störningshantering, säger Minna.

I dag är Minna expert på hantering av störningar och en välbekant syn i incidenthanteringsgrupper. Minna arbetar också med ärenden och uppdatering av anvisningar som gäller Virve, utredning av felsituationer och utveckling av framtidens Virve 2.0.

Den ständiga tekniska utvecklingen, förändringarna i omvärlden och allt det nya som hela tiden kommer gör arbetet meningsfullt.

−Praktiken har varit den bästa läraren. Jag har tagit saker i den ordning som de kommer, och då är det också lättare att lära sig om dem. Det är viktigt att ha ett öppet sinne för nya saker, säger Minna.

Ingen klarar sig ensam

Åren har format Minna till det proffs hon är idag. Kollegorna har också spelat en stor roll.

– Jag har lärt mig att jag inte behöver veta allt och göra allting ensam. Det finns alltid någon bland mina närmaste arbetskamrater som jag kan prata med eller be om råd, säger Minna.

Enligt Minna är det bästa med hennes jobb att få arbeta och lyckas tillsammans. Det mest givande är genomgången av en störning efter en lyckad incidenthantering.

– Det här är ett jobb som görs tillsammans. Vi är alla jämlika och det känns bra att jobba i den här gruppen. Jag hoppas att Nödcentralsverket fortsätter att upprätthålla sin kultur av öppen diskussion och litar på människorna och deras expertis, säger Minna. 

PRO 112
Nödcentralsverket tilldelar priset PRO 112 årligen en person som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för att utveckla nödnumret 112 och nödcentralsverksamheten samt främjat en positiv säkerhetskultur i allmänhet. PRO 112 står för professionell verksamhet för nödcentralsverksamheten. Pristagaren utses av Nödcentralsverkets högsta ledning.

Premiering