Ensamhet och problem i hemförhållandena betonas på 112 under julen

Utgivningsdatum 21.12.2022 8.03
Pressmeddelande
Joulukuusi hätäkeskuksessa.

Jultiden och särskilt årsskiftet är en bråd tid på nödcentralerna. Nödcentralsverket påminner om att man kan ringa nödnumret för att få hjälp med akuta myndighetsingripanden. För krissituationer som kräver samtalshjälp erbjuder olika organisationer jourtelefoner och chattar.

Nödcentraloperatör Marika Sahlberg på Nödcentralsverket berättar att riklig alkoholkonsumtion, ensamhet, ångest, mentala problem och stress kan kasta en skugga över helgfirandet i många hem.

-    Tyvärr framträder problem orsakade av alkohol i högre grad under julen. Alkoholkonsumtionen leder bland annat till våld, slagsmål och förgiftning. Särskilt beklagliga är situationer med våld i hemmet där barnfamiljers julfirande eskalerar och kräver polisingripande. Ibland ringer till exempel ett barn från sitt eget rum för att få hjälp när föräldrarna slåss. Då brukar jag försöka hålla nödlinjen öppen, lugna barnet och stanna kvar i telefonen för att vänta på att hjälpen kommer.

Det går inte heller att undvika farosituationer under julen. Det är viktigt att i feststämningen ägna särskild uppmärksamhet åt säkerheten för att undvika person- och egendomsskador. Sahlberg råder att ta hand om brandsäkerheten genom att vara försiktig till exempel vid eldning utomhus, tända ljus, skinkstekning och uppvärmning av bastun. 

-    Till nödnumret 112 ska man ringa i nödsituationer som kräver akut hjälp av myndigheter, dvs. från polisen, räddningsverket, social- eller hälsovårdsmyndigheterna. Nödsituationer där det handlar om liv och hälsa är lätta att identifiera, men när det till exempel handlar om myndighetsuppgifter som hör till den sociala sektorn såsom akuta barnskyddsärenden, avstår många från att ringa nödnumret.

Alla situationer kräver inte samtal till nödnumret

I situationer som inte är akuta finns bland annat samtalsstöd att få från olika organisationer. Innan man ringer nödnumret är det bra att fundera om problemet kan lösas genom rådgivning från någon organisation eller genom samtalsstöd. Även under högtiderna har många yrkespersoner och frivilliga hjälparbetare jour på olika organisationers telefonlinjer och chattjänster. I Nödcentralsverkets app 112 Suomi finns ett flertal journummer för icke-akuta hjälpbehov samlade. 

-    I 112 Suomi-appen finns bland annat kontaktinformation till Kristelefonen, Nollinjen, Barn- och ungdomstelefonen samt Jourhjälpen. Förutom journumren omfattar appens tjänsteutbud även bland annat information närmaste hjärtstartare samt tjänster för vägtrafikanter. Att ladda ner appen till den egna telefonen är en bra förberedelse för olika nöd- och problemsituationer, berättar Sahlberg.

Nödcentraloperatörerna arbetar liksom andra säkerhetsmyndigheter hela julen. På jobbet kommer du att få konstatera att julen inte är till glädje för alla.

-    Jag blir särskilt berörd av ensamheten under julen. Det finns många människor i Finland som överhuvudtaget inte har ett nätverk av närstående. Låt oss alla komma ihåg att ta hand om våra nära och kära. Det är till exempel en bra idé att ringa en släkting som bor längre bort och fråga hur den mår.

Enligt Marika Sahlberg är det viktigare att umgås med nära och kära än att ge och få dyra julklappar. 

-    En lugn och trygg jul till alla! Särskilt varma julhälsningar till dem som jobbar under julhelgen. Många sjukvårdare, poliser, socialarbetare, räddningsarbetare och nödcentraloperatörer kommer i år att vara på jobbet och ägna julen åt att hjälpa julfirarna. Deras ledighet börjar först när andra återgår till vardagen.  

Nödcentraloperatörens fem tips för julfirandet

  1. Vakta noggrant skinkstekningen.
  2. Lämna inte ett brinnande ljus utan övervakning. Placera också marschaller tillräckligt långt från byggnaderna.
  3. Stressa inte och konsumera alkohol med måtta
  4. Fråga hur din granne har det, ring och önska en ensam människa god jul och var närvarande för dina närmaste.
  5. Ladda ner applikationen 112 Suomi. I applikationen finns förutom nödnumret även information om bland annat journummer och den närmaste hjärtstartaren.
Nödcentralstjänster