I nödnumret var meddelanden om alkoholkonsumtion framträdande på valborg

Utgivningsdatum 2.5.2022 8.28
Pressmeddelande
Joukko ihmisiä kadulla.

På valborg mottog nödnumret 112 flest meddelanden om fallolyckor, vandalism och förargelseväckande beteende. De flesta uppdragen förmedlades vidare till akutsjukvården.

Med tanke på nödnumret 112 var firandet av valborg i år lika livlig som år 2021. Under tiden 30 april kl.18 till 1 maj kl. 24 mottog nödnumret 12 685 nödmeddelanden (12 719 år 2021).  

Av de mottagna nödmeddelandena vidarebefordrades 6237 larmuppdrag till myndigheterna (6 668 år 2021).  Uppdragen fördelades mellan de olika verksamheterna enligt följande: akutvården 53%, polisen 38%, räddningstjänsten 4% och socialjouren 5%.  

De tre vanligaste larmuppdragen som registrerades i nödcentralernas datasystem  var: fallolyckor, andra sjukdomsfall, vandalism/brott mot ordningslagen och annat störande beteende.

Hätäkeskuspalvelut