Alkoholinkäyttöön liittyvät ilmoitukset korostuivat vappuna hätänumerossa

Julkaisuajankohta 2.5.2022 8.28
Tiedote
Joukko ihmisiä kadulla.

Hätänumeroon 112 tehtiin vappuna eniten ilmoituksia kaatumisista, ilkivallasta ja häiriökäyttäytymisestä. Suurin osa tehtävistä välitettiin ensihoidolle.

Vapun vietto oli tänä vuonna hätänumeron 112 näkökulmasta yhtä kiireinen kuin vuonna 2021. Hätänumeroon tehtiin 30.4. klo 18 – 1.5. klo 24 välisenä aikana 12 685 hätäilmoitusta (12 719 vuonna 2021).  

Vastaanotetuista hätäilmoituksista välitettiin viranomaisille 6237 hälytystehtävää (6 668 vuonna 2021). Tehtävät jakautuivat eri toimialoille seuraavasti: ensihoito 53%, poliisi 38%, pelastus 4% ja sosiaalipäivystys 5%.  

Kolme yleisintä hätäkeskustietojärjestelmään kirjattua hälytystehtävää olivat: kaatuminen, muu sairastuminen, ilkivalta/järjestyslakirikkomus ja muu häiriökäyttäytyminen. 

Hätäkeskuspalvelut