Jourhjälpen 116117 eller nödnumret 112 – hur väljer jag?

Utgivningsdatum 17.3.2023 12.00 | Publicerad på svenska 17.3.2023 kl. 12.49
Nyhet
Kuvassa ensihoitaja ohjaa paareja kohti sairaalan ovia. Paareilla makaa potilas.

Under den senaste tiden har det rapporterats om köbildning i hälso- och sjukvårdstjänsterna. I samband med detta har jourhjälpens nummer 116117 kommit upp. För att undvika oklarheter är det bra att repetera när man ska ringa nödnumret och när man ska ringa jourhjälpen.

Jourhjälpen 116117 är en rådgivningstjänst som ordnas av välfärdsområdena och som ger råd om plötsliga hälsoproblem. Du ska ringa jourhjälpen före du söker dig till akuten. I Jourhjälpen berättar personer med yrkesutbildning inom hälso- och sjukvården om situationen kräver ett besök på jouren. Om egenvård räcker för situationen får du tillförlitliga egenvårdsanvisningar av jourhjälpen. 

– I en livshotande situation ska man alltid ringa nödnumret. Sådana situationer inkluderar till exempel svår bröstsmärta, andningssvårigheter, medvetslöshet, förlamningssymtom eller plötsliga kramper. Då ringer man 112, säger Ari Ekstrand, branschchef på Nödcentralsverket.

Jourhjälpen hjälper till i alla situationer som är brådskande, men inte faktiska nödsituationer. Situationer som hör till jourhjälpen är till exempel olika smärttillstånd där självmedicinering inte hjälper. Om jourhjälpen bedömer att situationen kräver akutvård kan den som ringer instrueras att ringa till nödnumret. I vissa områden kan samtalet också vidarekopplas, och då är det viktigt att den som ringer stannar kvar på linjen tills samtalet har kopplats till nödcentralen. I alla situationer är det viktigt att lyssna på och följa instruktionerna. 

Det viktiga är att identifiera nödsituationen

När tjänsterna blir mer mångsidiga är det viktigt att ha det väsentligaste i åtanke – i en nödsituation ska du omedelbart göra ett nödmeddelande. Om det inte är fråga om en nödsituation utan ett plötsligt hälsoproblem, ska du ringa jourhjälpen. Om nödcentraloperatören efter en riskbedömning instruerar anmälaren att ringa jourhjälpen, har operatören uppgett att den bästa hjälpen för situationen är något annat än akutvården, till exempel en bedömning av vårdbehov och skyndsamhet eller besök på jouren. Det är inte fråga om att neka tillgång till vård, utan om att situationen inte kräver att man larmar akutvården. Akutvården ska i första hand inriktas på sjukdomsanfall och allvarliga skador.

– 112 Suomi-appen har ett omfattande utbud av tjänster och många olika journummer. Se också till att du aktiverar appen efter att du har laddat ner den, och bekanta dig med tjänsteutbudet på förhand. Bara att öppna appen med telefonen öppnar inte en nödsamtalsanslutning till nödcentralen, säger Ekstrand.

Jourhjälpen betjänar vid brådskande hälsoproblem 24/7. Det finns regionala skillnader i jourhjälpens verksamhet, kontrollera anvisningarna för ditt område på Jourhjälpens webbsida.

  • Jourhjälpen 116117 ger hjälp vid plötsliga problem med hälsan, att hitta rätt jourtjänst och vägledning om socialvårdstjänsterna. 

    Nödnumret 112 hjälper i brådskande nödsituationer där hjälpande myndigheter behövs på plats (polisen, akutvården, räddningsväsendet, socialvården).  

    Nödnumret 112 är rätt nummer om du vet eller misstänker att det föreligger fara för liv, hälsa, egendom eller miljön.