Nödcentraloperatör fick pris för särskilt föredömligt arbete

Utgivningsdatum 20.4.2023 9.14
Nyhet
Sirpa Moilanen håller festtal med nödnummerorganisationens representant bredvid sig. I bakgrunden syns en bild på Sirpa iklädd arbetskläder.

European Emergency Number Association (EENA) belönade en finländsk nödcentraloperatör för hennes förtjänstfulla hjälparbete när en person föll i en vak i ett djupt vattendrag i skogsterräng. Kärnan i den finländska nödcentralsverksamheten är den starka yrkesskickligheten hos nödcentraloperatörerna och samarbetet mellan myndigheterna, som också visade sin effektivitet i detta fall.

Dåliga förhållanden minskade chanserna att överleva

I januari 2022 åkte en man ensam skidor i skogsterräng, då han föll ner i en vak i ett djupt vattendrag som fanns i terrängen. Närmaste tätort låg cirka 15 kilometer bort. Temperaturen utomhus var -5 grader och vattnets temperatur +4 grader. Skidåkaren försökte ta sig upp ur vaken på egen hand, men lyckades inte. Hans telefon hade blivit blöt, men han lyckades ändå kontakta nödnumret 112. Det blev starten till myndigheternas kamp mot tiden. 

Under hela räddningsinsatsen, som tog cirka 57 minuter i anspråk, var nödcentraloperatören i samtalskontakt med den hjälpbehövande och uppmuntrade honom i kampen mot kylan. Uppgiften var mycket krävande på grund av att det till en början var oklart var personen befann sig. Det var rentav ett mirakel att personen kunde räddas från vattnet vid liv. 

Det var Sirpa Moilanen från Uleåborgs nödcentral som tog emot det aktuella nödsamtalet. Hon minns situationen väl, trots att det gått mer än ett år sedan dess.

– Den hjälpbehövande var ensam ute i svårtillgänglig terräng, långt från den allmänna vägen. Han var rädd, frusen och visste att han riskerade att frysa ihjäl i det kalla vattnet. Jag var hans enda förbindelse till hjälpen och därför var det viktigt att hålla honom på linjen. De här omständigheterna gjorde nödsamtalet väldigt speciellt, och alla satsade maximalt för att rädda personen. Jag fick omedelbart det stöd som behövdes från mina kollegor. 

Nödcentraloperatören hamnar ofta i skymundan

Nödcentralen gjorde en ovärderlig insats för att rädda den hjälpbehövandes liv. Ändå blir nödcentralens roll ofta i skymundan i helheten av händelser. Den här gången ville räddningsinsatsens ledare lyfta fram den roll som nödcentraloperatören, som tog emot nödsamtalet, spelade för personens räddning. 

Fallet fick också stor uppmärksamhet i medierna, där nödcentralens insats fick beröm. Utan nödcentraloperatörens uppmuntran skulle personen knappast ha orkat kämpa i vaken. Samtidigt arbetade nödcentralen också med att positionera den hjälpbehövande och dirigera räddningsverket till platsen. Utan nödcentraloperatörens resoluta arbete under nödsamtalet skulle man till en början ha letat efter den hjälpbehövande på fel ställe.

– I början kände vi inte till den rätta kommungränsen, och det var också svårt att hitta de punkter i terrängen som den hjälpbehövande nämnde. När vi lyckades fastställa kommungränsen och området, kunde vi också bestämma den rätta platsen. Skiftmästaren som ledde nödcentralsverksamheten gav utmärkt stöd i den här situationen genom att kontinuerligt förmedla information till fältet medan hen lyssnade på mitt samtal med den hjälpbehövande. I målet framgick det att det fanns en likadan bil som den hjälpbehövandes bil i motsatt riktning, vilket orsakade förvirring för ett ögonblick. Jag steg upp i joursalen och ropade att den hjälpbehövande inte finns där, minns Sirpa.

Tekniken ersätter inte nödcentraloperatörens yrkesskicklighet

En nödcentraloperatör ska vara förtrogen med myndigheternas larmanvisningar och riskbedömningsgrunder. Dessutom behöver operatören utmärkt interaktionsförmåga. Nödcentraloperatören använder många tekniska applikationer och system i sitt arbete, men de ersätter inte det mänskliga stödet som en människa som hamnat i en nödsituation behöver. Det gäller också att kunna använda data från systemen på rätt sätt och att granska informationen kritiskt.

– Jag har jobbat i de här uppgifterna i tjugo års tid, och det här var första gången som en person som ringer tar sig förbi mitt officiella jag. Jag kände mig ansvarig för hans överlevnad och jag kämpade tillsammans med honom mot tiden. Jag funderade på vad jag kunde göra för att hjälpa personen att hålla sig varm. Jag bestämde mig för att gymnastik skulle vara ett bra sätt och gav honom enkla instruktioner – först den ena handen och sedan det andra benet. Efter att räddningsmanskapet kommit ut i terrängen bad jag den hjälpbehövande ropa efter hjälp ett par gånger och sedan hålla en paus. Handlingarna var mycket små. 

Sirpa betonar det smidiga samarbetet mellan de olika myndigheterna som deltog i uppdraget. Alla har en oersättlig roll i kedjan av hjälp.

– Det här uppdraget var en kedja där alla länkar lyckades tillsammans. Den som ringde nödsamtalet är min och hela räddningsteamets hjälte. Min roll var att hålla tron på räddningen vid liv, att med alla medel hjälpa till i kampen mot tiden och hypotermin och att dirigera myndigheterna till platsen så snabbt som möjligt. De övriga myndigheterna gjorde sina egna extrema satsningar, bland annat genom att springa en halv kilometer i snöig terräng bärande på vårdutrustningen. De kämpade tillsammans med mig för att rädda ett människoliv – och vi lyckades alla tillsammans, säger Sirpa, som är glad över att få priset från EENA.

Priset delades ut vid EENA:s seminarium den 19.4.2023 i Ljubljana, Slovenien.

Europeiska nödnummerorganisationen EENA

European Emergency Number Association (EENA) inrättades i Bryssel 1999. Nödnummerorganisationen har som målsättning att främja säkerheten och utvecklingen av nödcentralstjänster i Europa. Organisationen belönar årligen personer och organisationer som har gjort betydande insatser eller uppnått utmärkta resultat i anslutning till nödnumret 112. 
Till EENA hör över 1 500 företrädare för organisationer inom nödcentralsverksamheten från 80 länder, tillsammans med forskare, teknikjournalister, internationella organisationer och över 200 medlemmar i Europaparlamentet. 

Tidigare utmärkelser som European Emergency Number Association tilldelat Nödcentralsverket: 

PSAP Award (Public Safety Answering Points) 2021

Nödcentralsverket belönades för sina snabba insatser i samband med skolattacken i Kuopio. Nödsamtalet besvarades på två sekunder, uppdraget förmedlades till polisen på mindre än en minut och polisen övermannade målpersonen redan cirka åtta minuter efter det första samtalet till nödcentralen. 

Outstanding Rescue 2014

År 2014 belönades Nödcentralsverket och polisen i Finland för gott samarbete och för att framgångsrikt ha räddat en 8-årig flicka.

Outstanding National 112 System 2013

År 2013 vann Nödcentralsverket Europeiska nödnummerorganisationens EENA-pris i kategorin nationellt nödcentralsystem.