Nödcentraloperatörens instruktioner kan rädda ditt liv

12.8.2021 9.29
Nyhet

Fredagen den trettonde är den nationella olycksdagen. På nödnumret 112 är man van vid att det händer olyckor varje dag. När det inträffar en olycka som leder till en akut nödsituation, ger nödcentraloperatören instruktioner som har stor betydelse innan hjälpen når platsen.

Nödnumret 112 får in dryga 7 600 nödsamtal varje dag (år 2020). Bl.a. fall omkull, sår, elchocker, brännskador, byggnadsbränder och trafikolyckor är normala inslag i vardagen på nödcentralen. Nödcentralen får exempelvis in i genomsitt 270 samtal om skador till följd av halk- och snubbelolyckor varje dag.

Arbetet kräver förmåga att möta en människa som är i kris.

Vid behov ger operatören instruktioner och handledning om första hjälpen, första släckning och andra åtgärder till den som ringer. Operatören ger också stöd till de enheter som larmats till uppdraget. Enligt Juha Suominen, sakkunnig på Nödcentralsverket, kan några sekunder ibland utgöra skillnaden mellan liv och död. I sådana situationer är instruktionerna från nödcentraloperatören bokstavligen livsviktiga. 

-    Nödcentraloperatören ska lugna ner situationen, förmedla första hjälpen-instruktioner tydligt och klart samt uppmana den som ringer att hjälpa offren. Operatören ska klara av allt detta utan att själv se situationen. I en trafikolycka kan offret till exempel sitta fastklämd i bilen med kroppen böjd i en ställning som spärrar luftvägarna. I det här fallet måste nödcentraloperatören uppmuntra den som ringer och få hen att varsamt flytta offrets eventuellt blodiga och såriga huvud i ett läge där offret kan andas igen.

Suominen berättar att den som ringer ofta beskriver situationen som ytterst akut, men med en noggrann, lugn och professionell riskbedömning kan nödcentraloperatören ibland konstatera att ingen myndighetshjälp behöver skickas till platsen. Då får den som ringer instruktioner om vilka instanser hen kan kontakta eller hur man gör för att lösa situationen. Förfarandet sparar i synnerhet akutvårdens begränsade resurser.

-    Om nödcentraloperatören kan hjälpa den som ringer stoppa en blödning på egen hand, behöver ingen ambulans skickas till platsen. Det betyder att något annat olycksoffer kanske är ett telefonsamtal närmare ett räddat liv. 

Nödcentraloperatören hanterar många delområden

När en person ringer in ett nödsamtal, måste hen vara nödcentraloperatörens ögon och öron på olycksplatsen, så att operatören kan forma en helhetsbild av situationen. Nödcentraloperatören måste hantera många delområden och samtidigt stödja den som ringer i en svår stund. Arbetet handlar om att kämpa mot klockan och pressen är tidvis hård, när det efter en snabb bedömning av situationen gäller att skicka rätt hjälp och möta nödställda människor. 

Nödcentraloperatörens uppgift är att ta reda på vad som hänt och var det hänt, bedöma uppdragets riskklass och vid behov alarmera den hjälpande myndigheten till platsen. Dessutom ska nödcentraloperatören ge instruktioner till den som ringer. Operatören ska bedöma patientens hälsomässiga risk utifrån information om händelsen och patientens tillstånd, identifiera sociala nödsituationer och bedöma behovet av hjälp från räddnings- och polismyndigheterna. 

Kompetent nödcentralspersonal är nyckeln till effektiv 112-verksamhet, betonar Juha Suominen. Nödcentraloperatörer genomgår en yrkesutbildning på 1,5 år. Det finns cirka 500 nödcentraloperatörer i Finland. 
 

Under år 2020 registrerades bl.a. följande olycksfall i nödcentralens datasystem. En del av de här olyckorna skulle ha kunnat undvikas med omsorg och förutseende.

  • Trafikolycka    23 930
  • Byggnadsbrand    12 610
  • Räddning av person i vattnet    720
  • Sår    8 660
  • Snubbel- och halkolycka    97 370
  • Elektrisk stöt    440
  • Brännskada    1 070
  • Förfrysning    1 690