Nödcentralsoperatörens tips för midsommarfirandet

Utgivningsdatum 21.6.2022 9.28
Pressmeddelande
Palava kokko järven rannalla.

I midsommarens nödmeddelanden framhävs traditionellt problem som alkohol orsakar, olyckshändelser samt olyckor till sjöss, enligt ledande nödcentralsoperatör Essi Molkkari. De flesta nödsituationerna kan undvikas med rätt inställning och beredskap.

Antalet nödmeddelanden ökar på sommaren när människor är på semester och särskilt vid midsommarfirande. 

-    Semesterfirare i sommarstugor råkar ut för olyckor, riklig alkoholkonsumtion stör den allmänna ordningen, simmare och båtfolk faller överbord och bärplockare går vilse. Dessutom kan värmen orsaka sjukdomsattacker och skogsbränder. I trafiken bildas trafikstockningar och rattfyllerister orsakar farliga situationer, beskriver Essi Molkkari, ledande nödcentralsoperatör, nödmeddelanden som är typiska för sommaren och särskilt midsommar.

Man ska alltid ringa nödnumret 112 i nödsituationer då man behöver brådskande myndighetshjälp. Alla situationer kräver dock inte att man ringer nödnumret. Molkkari understryker att i värsta fall kan sådana samtal leda till att hjälpen till en annan människa fördröjs, vilket kan få ödesdigra följder.

-    Mobilapplikationen 112 Suomi, som laddas ner i mobiltelefonen, är en oslagbar hjälp vid olika problem. I appens tjänsteutbud finns bland annat journummer för olika behov av hjälp, anvisningar för fritidsbåtar vid nöd- och problemsituationer samt närmaste hjärtstartare. Dessutom förmedlas uppringarens exakta positionsuppgifter till Sjöräddningscentralen och Vägtrafikantlinjen när man ringer med appen. 

Inför midsommar ringer många nödnumret i synnerhet med frågor om att göra upp öppen eld. När det gäller midsommarbrasa ska man inte ringa nödnumret för information, utan räddningsverket i området. På Nödcentralsverkets webbplats finns anvisningar för olika förfrågningar och problemsituationer

Kan du ange din position i en nödsituation?

När du ringer ett nödsamtal och behöver hjälp är det viktigaste att du vet var du är, så att hjälparna hittar fram så fort som möjligt. Det kan vara särskilt svårt att veta sin position om man är på en främmande ort, i en stuga, på en ö, till sjöss eller på utflykt. 

Essi Molkkari uppmanar att skriva upp objektets adress eller koordinater på blanketten för positionsuppgifter som finns på Nödcentralsverkets webbplats. Blanketten kan till exempel sättas upp på väggen i sommarstugan, på badstranden eller vid utflyktsmål i händelse av nödsituationer. Man kan ta reda på koordinaterna på platsen till exempel med hjälp av appen 112 Suomi.

Man har också utvecklat olika verktyg för att lokalisera ett nödsamtal, och till exempel appen 112 Suomi förmedlar automatiskt positionsuppgifter till nödcentralen när man ringer via appen. 

-    Tekniken är till särskilt stor nytta om man inte vet den exakta adressen. Trots positioneringstekniken ber vi också om platsinformation muntligt. På så sätt säkerställer vi att uppgifterna är korrekta. Det är bra att vara medveten om att man för tillfället inte kan lokalisera exempelvis en våning i ett höghus eller lokaler i ett köpcentrum. Om du vet den exakta adressen, uppge alltid den, säger Molkkari. 

Positionsuppgifter är viktiga även i trafiken.

-    Det kommer ofta meddelanden till nödnumret från bilister som kört förbi en olycksplats utan att stanna. I sådana fall är det ytterst svårt för nödcentralsoperatören att bedöma olycksplatsens läge och hjälpbehovet, eftersom den som ringer redan kan vara långt borta från kollisionsplatsen. I midsommartrafiken är det bra att komma ihåg att vi alla omfattas av skyldigheten att hjälpa, att stanna vid kollisionsplatsen och vid behov ringa nödnumret.

Essi Molkkari påminner att många nöd- och problemsituationer kan undvikas genom en god inställning och beredskap. Genom att vara förutseende kan man undvika många faror. 

Nödcentralsverket önskar alla en trygg midsommar och en trevlig sommar!