Nödnumret svarade på 15 000 samtal vid årsskiftet

Utgivningsdatum 2.1.2023 13.56
Pressmeddelande
Puhelimen ruudulle on näppäilty 112.

Flest anmälningar gjordes till nödnumret under årsskiftet; ramlat omkull, vandalism, störande beteende och försämrat allmäntillstånd. De flesta uppdragen förmedlades vidare till akutsjukvården.

Nödcentralerna svarade på cirka 15 000 nödsamtal under tiden 31.12.2022 kl. 18 – 1.1.2023 kl. 24. Antalet var detsamma som förra året.

Cirka 6600 utryckningsuppdrag förmedlades till myndigheterna efter nödmeddelande. Uppdragen fördelades mellan olika sektorer enligt följande: akutvård 54 %, polis 36 %, räddning 5 % och socialjour 5 %. 

De tre vanligaste larmuppdragen som bokfördes i nödcentralsdatasystemet var ramlat omkull, vandalism, ordningslagen överträdelser och andra störande beteende och försämrat allmäntillstånd. 

Myndighetsaktörernas tre största larmuppdrag var följande: 

Akutvård 

 1. ramlat omkull
 2. försämrat allmäntillstånd
 3. andningssvårigheter

Polis 

 1. vandalism, ordningslagen överträdelser och andra störande beteende
 2. slagen/sparkad/slagsmål
 3. berusad person

Räddning 

 1. brand annan: liten
 2. automatiska brandlarm
 3. byggnadsbrand: liten

Socialjour 

 1. brådskande bedömning av behovet av vård och omsorg av barn/minderårig  
 2. minderårigs användning av alkohol och/eller narkotika 
 3. akut bedömning av persons behov av vård och omsorg
Nödcentralstjänster