Under semestersäsongen inträffar fler nödsituationer än normalt

Utgivningsdatum 18.6.2024 8.29
Pressmeddelande

Man kan jämföra antalet nödmeddelanden med vädret: ju vackrare och varmare väder, desto mer händer och sker det. Under midsommar får problem orsakade av berusningsmedel vanligtvis en större roll i nödmeddelandena, liksom olycksfall av olika slag och olyckor till sjöss.

En stor del av nödsituationerna kunde undvikas med rätt attityd och lämpliga förberedelser.

"Ju mer människor rör på sig och gör saker, desto mer händer det och oväntade situationer uppstår. Användningen av berusningsmedel ökar risken för till exempel olyckor, skador, sjukdomar, sjukdomsattacker och våldssituationer avsevärt", säger nödcentraloperatör Anniina Takala

På nödcentralerna förbereder man sig för helgerna genom att optimera resurserna. Trots detta kan den som lämnar nödmeddelandet dock behöva vänta på sin tur i telefonkö. Takala påminner om att det för att undvika överbelastning är viktigt att den hjälpbehövande kan bedöma vilka typer av situationer som kräver ett samtal till nödnumret. Nödnumret 112 bör endast ringas i en akut nödsituation, då polis, akutvård, socialjour eller räddningsväsende behövs på platsen. 

112 är inte ett rådgivningsnummer

Eftersom alla situationer inte kräver ett samtal till nödnumret är applikationen 112 Suomi, som laddas ner i mobilen, en ypperlig hjälp med tanke på olika problemsituationer. 

"Serviceutbudet i appen 112 Suomi omfattar flera journummer för olika behov av hjälp. Applikationen innehåller också instruktioner för fritidsbåtförare för nöd- och problemsituationer som inträffar på sjön. Dessutom förmedlas uppringarens exakta positionsuppgifter när man ringer nödnumret, Sjöräddningscentralen eller Vägtrafikantlinjen via appen."

Nödcentralerna får ett stort antal samtal som gäller förfrågningar av olika slag och som inte hör till nödnumret. Till exempel får nödcentralerna inför midsommar via nödnumret förfrågningar om reglerna för att göra upp öppen eld och giltighetstiden för varningar för terrängbrand. Takala påminner att den som har frågor om midsommarbrasan inte ska ringa till nödnumret 112 utan till det regionala räddningsverket. Räddningsverkens kontaktinformation finns på adressen pelastustoimi.fi.

Det är viktigt att svara på frågorna

Om du möter en nödsituation är det viktigt att stanna, göra ett nödmeddelande, svara på frågorna och handla enligt nödcentraloperatörens instruktioner. Även om nödsituationen är uppenbar måste nödcentraloperatören utreda situationen med frågor för att kunna få reda på behovet av hjälp, hur brådskande situationen är och vilka resurser som behövs. Det handlar inte bara om att larma hjälp till en plats, utan om att prioritera alla larmuppdrag som står i kö, eftersom det finns ett begränsat antal enheter på fältet.

"Om du blir orolig när du ser en person som ligger orörlig på marken, ska du stanna upp, kontrollera situationen och ringa nödnumret. Det är viktigt att ta reda på om det är till exempel är fråga om en sjukdomsattack, överhettning, berusning, eller om personen bara har lagt sig för att sova på en offentlig plats. Prognosen för den hjälpbehövande kan försämras på grund av bristfälliga uppgifter när första hjälpen fördröjs. Om hjälpbehovet däremot överskattas igen kan situationen leda till dröjsmål med hjälpen till en annan person i nöd. Om personen till exempel sover, skickas myndighetsenheterna till platsen i onödan."

Det kommer också ofta meddelanden till nödnumret från bilister som kört förbi en olycksplats utan att stanna. I sådana fall är det ytterst svårt för nödcentraloperatören att bedöma hjälpbehovet och olycksplatsens läge, eftersom den som ringer redan kan vara långt borta från platsen där kollisionen skett. I midsommartrafiken är det bra att komma ihåg att vi alla omfattas av skyldigheten att hjälpa, att stanna vid kollisionsplatsen och vid behov ringa nödnumret.

Kan du ange din position?

Idag kan människor inte alltid säga vilken kommun eller landsväg det rör sig om. Det är ofta särskilt svårt att veta sin position om man är på en främmande ort, i en stuga, på en ö, till sjöss, på utflykt eller i trafiken. Från smartmobiler överförs positionsuppgiften automatiskt till nödcentralen när man ringer nödnumret. Det är dock inte möjligt att enbart förlita sig på tekniken, och därför säkerställer nödcentralöperatören alltid din position också muntligt.

-    Man kan anteckna koordinaterna eller adressen på en blankett för positionsuppgifter, som man sedan skriver ut och hänger upp på ett synligt ställe. Man kan placera blanketten på ett synligt ställe till exempel i sommarstugan, på badstranden eller vid utflyktsmål med tanke på nödsituationer. Koordinaterna kan bestämmas på platsen till exempel med hjälp av applikationen 112 Suomi, förklarar Takala.

Även om sommaren för många är en tid då man kopplar av och njuter av solen, kan en nödsituation inträffa helt oväntat. En stor del av nödsituationerna kan undvikas med rätt attityd och lämpliga förberedelser. 

Nödcentralsverket önskar alla en trevlig och trygg midsommar!