Brandlarmanläggningar för företagskunder

En brandlarmanläggning som kopplats till nödcentralen slår automatiskt larm om en begynnande eldsvåda.

Brottslarmanläggningar för företagskunder

Brottslarmanläggningar får anslutas till nödcentralen med motiveringen särskilt skydd, förhöjd personsäkerhet samt objekt av ekonomiskt eller kulturhistoriskt värde.

Kundtjänsten

Kundtjänstnumret för larmanläggningar håller öppet vardagar kl. 9–15.  Tester, status- och nummerändringar samt idrifttagning av nya larmanläggningar anmäls till det egna områdets testningsnummer.

Brandlarmanläggningar för privatkunder

En brandlarmanläggning som kopplats till nödcentralen slår automatiskt larm om en begynnande eldsvåda.

Brottslarmanläggningar för privatkunder

Brottslarmanläggningar får anslutas till nödcentralen med motiveringen särskilt skydd, förhöjd personsäkerhet samt objekt av ekonomiskt eller kulturhistoriskt värde.

Vanliga frågor

Hur loggar jag in på systemet ILMO? Hur kan jag lämna en reklamation på en faktura? Läs svaren på vanliga frågor om larmanläggningar.

Meddelanden och nyheter om larmanläggningar

null I fortsättningen hämtas adressuppgifterna för larmanordningskunder automatiskt från företags- och organisationsdatasystemet

I fortsättningen hämtas adressuppgifterna för larmanordningskunder automatiskt från företags- och organisationsdatasystemet

Utgivningsdatum 16.3.2022 13.59
Nyhet
Kuvituskuva hätäkeskuspäivystäjästä.

Larmanordningskunder ska i fortsättningen uppdatera sina adressuppgifter i företags- och organisationsdatasystemet (FODS).

Till följd av reformen ersätter uppgifterna i FODS de uppgifter som kunden matat för hand in i systemet ILMO. 

I adressuppgifterna används i första hand postadressen. Om postadressen inte har registrerats i FODS, används besöksadressen eller någon annan adress. 

Nya larmanordningskunder kan inte uträtta ärenden i ILMO utan en adress som registrerats i FODS. Om adressen inte är registrerad på behörigt sätt i FODS, är kunden skyldig att själv meddela den officiella adressen till Nödcentralsverket. 

I fortsättningen erhålls också uppgifterna om företagets lokaler i ILMO från FODS. 

Ärenden kan uträttas i systemet ILMO endast med ett giltigt FO-nummer.

Ytterligare information: 
Kundtjänstnumret för larmanordningar
0295 481 480

Larmanläggningar