112 seminaarissa keskusteltiin varautumisesta ja teknologian kehittymisestä

Julkaisuajankohta 7.9.2023 15.02
Uutinen

Hätäkeskuslaitoksen 112 seminaaria vietettiin Helsingissä 30.-31.8.2023. Sidosryhmille suunnattujen seminaaripäivien kantavina teemoina olivat varautuminen tulevaisuuteen ja uudet teknologiset ratkaisut hätäkeskustoiminnassa.

Seminaarin avasi sisäministeri Mari Rantanen. Tervehdyspuheessa Rantanen korosti Hätäkeskuslaitoksen roolia suomalaisten arjen turvallisuuden takaamisessa niin normaalioloissa, häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa. Viraston keskeinen rooli on huomioitu myös uudessa hallitusohjelmassa, jossa Hätäkeskuslaitoksen palvelut ja niiden turvaaminen on varmistettu monin eri tavoin.

Rantanen nosti puheessa esiin myös yksilön vastuun yhteiskunnassa. Hän muistutti, että yhteinen tavoite on pitää Suomi jatkossakin maailman turvallisimpana maana jokaiselle.

− On haettava ratkaisuja siihen, millä tavalla ihmisten omia taitoja voidaan lisätä arjen ongelmien ratkaisemiseksi, kertoo Rantanen.

Voimavarat kannattaa keskittää

Mika Aaltola 112 seminaarissa.

Mika Aaltola kertoi seminaariyleisölle maailman poliittisesta tilanteesta ja sisäisestä turvallisuudesta. Esityksessä Aaltola kertoi maailman tilanteen olevan huonoin sitten toisen maailmansodan. Myös valtioiden väliset konfliktit ovat todennäköisempiä kuin pitkään aikaan.

Uhka ei kuitenkaan ole enää sidottu tilaan. Ilmastonmuutos, sään ääriolosuhteet ja kyberhyökkäykset aiheuttavat levottomuutta arjessa. Aaltolan mukaan voidaan puhua uhkaähkystä, joka näkyy ulospäin esim. hätäpuheluiden kasvavassa määrässä. Aaltola muistuttaa, että hädän hetkellä rauhoittava puhe ja kuunteleminen voivat vähentää toisen kuormaa.

− Piruja ei kannata nähdä joka paikassa, koska silloin voimavarat jakautuvat liian moneen kohtaan. Kannattaa keskittyä vain yhteen uhkakuvaan kerralla. Keskittämällä voimavarat, voimme onnistua tulevaisuuden ennakoinnissa, kertoo Aaltola.

Asiakas kehittämisen keskiössä

Seminaaripäivien aikana kuultiin myös Hätäkeskuslaitoksessa meneillään olevista kehityskohteista. Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio avasi esityksessä Hätäkeskuslaitoksen johtamisjärjestelmän uudistamista. Uusi organisaatio tulee voimaan 1.1.2024. Uudistuksen tavoitteena on tarjota entistä parempaa hätäkeskuspalvelua.

Myös hätäkeskustietojärjestelmää ja hätäpuheluliikenteen sujuvuutta kehitetään jatkuvasti. Kehittämisen lähtökohtana on luoda pitkäaikaisia järjestelmiä, jotka pystyvät muuttumaan toimintaympäristön myötä. Järjestelmien kehittämisellä tuodaan varmuutta ja luotettavuutta tulevaisuuteen.

Hätäilmoitustapaan ja hätäilmoitusten käsittelyyn on tulossa myös uudistuksia. RTT eli hätäilmoituksen tekeminen reaaliaikaisella tekstinsyötöllä tulee mahdolliseksi vuoden 2025 loppuun mennessä. Palvelu on tarkoitettu erityisesti sellaisille henkilöille, joilla on kuulemisen ja/tai puhumisen kanssa haasteita ja ketkä ovat tähän asti käyttäneet hätätekstiviestiä hätäilmoitustapana. RTT:n käyttö ei vaadi ennakkorekisteröitymistä.

Tiivistä yhteistyötä

""

112 seminaari on Hätäkeskuslaitoksen vuosittainen tapahtuma sidosryhmille. Tilaisuuden tavoitteena on lisätä ja tiivistää yhteistyötä hätäkeskustoimintaan liittyvien teemojen ympärillä ja edistää Hätäkeskuslaitoksen sidosryhmien tietämystä mm. varautumiseen, kehittämiseen ja häiriönhallintaan liittyvistä asioista.

Tänä vuonna seminaariin osallistui lähes 140 asiantuntijaa eri virastoista.

Hätäkeskuspalvelut