Hätäilmoitusten määrä nousi yli kolmeen miljoonaan

Julkaisuajankohta 7.3.2024 7.35
Tiedote

Vuonna 2023 Hätäkeskuslaitos vastaanotti keskimäärin 8 300 hätäilmoitusta joka päivä. Noin puolet ilmoituksista välitettiin tehtäväksi viranomaisille ja puolet käsiteltiin hätäkeskuspäivystäjän neuvonnan ja ohjeistuksen avulla. Ilmoituksiin vastattiin keskimäärin neljässä sekunnissa.

Hätäkeskuksissa käsiteltiin viime vuonna noin 3 031 000 hätäilmoitusta (2 920 000 vuonna 2022). 

–  Hätäilmoitusten kokonaismäärä nousi edellisvuodesta noin 4 prosenttia, ja kolmen miljoonan raja ylittyi ensimmäistä kertaa. Vilkkain kuukausi oli kesäkuu, jolloin päiväkohtainen ilmoitusmäärä nousi jopa 13 000:een. Ilmoituksista suurin kasvu koski hätäpuheluita, mutta suhteellisesti edellisvuoteen verrattuna kasvoivat autojen eCall-hälytysten määrä (33 %) sekä hätätekstiviestien määrä (34 %), toteaa Hätäkeskuslaitoksen kehittämispäällikkö Tommi Hopearuoho.

Sosiaalitoimelle välitetyissä tehtävissä hurja kasvu

Vuonna 2023 kaikista käsitellyistä hätäilmoituksista 1 501 000 johti tehtävän välittämiseen toimivaltaiselle viranomaistaholle. Välitettyjen tehtävien osuus laski edellisvuodesta (1 508 000).  Välitetyistä tehtävistä 55 % välitettiin ensihoidolle, 33,5 % poliisille ja 6 % sosiaalipäivystykselle. Loput 5,5 % välitettiin pelastukselle ja muille viranomaisille.

–  Toimialoittain katsottuna välitetyissä tehtävissä oli jonkin verran vaihtelua edelliseen vuoteen verrattuna. Ensihoidolle välitettyjen tehtävien määrä laski 4 %, kun taas sosiaalipäivystyksen tehtävämäärässä oli kasvua 34 %.  Sosiaalipäivystyksen osuus välitetyistä tehtävistä ohitti ensimmäistä kertaa pelastustoimelle välitettyjen tehtävien määrän, Hopearuoho toteaa.

Noin puolet hätäilmoituksista eivät johtaneet tehtävän välittämiseen viranomaiselle.

–  Ammattimaisella riskinarvion tekemisellä hätäkeskuspäivystäjä voi todeta, ettei tilanteessa ole hälytettävän viranomaisavun tarvetta. Tällöin ilmoittajalle neuvotaan, mihin hän voi olla yhteydessä tai miten hän voi omalla toiminnallaan ratkaista tilanteen. Hätäkeskuspäivystäjä voi esimerkiksi opastaa avuntarvitsijaa tyrehdyttämään nenäverenvuodon omin toimin, ja olemaan tarvittaessa yhteydessä esimerkiksi terveysneuvontaan.

Hätäilmoituksiin vastattiin 4 sekunnissa

Hätäkeskuslaitoksen verkottuneen toimintamallin avulla hätäkeskustoiminta kyetään turvaamaan aiempaa paremmin esimerkiksi ruuhkatilanteissa. Hätäilmoituksista 13 prosenttia käsiteltiin verkottuneen toiminnan avulla ja 87 % käsiteltiin ensisijaisessa hätäkeskuksessa. Hätäilmoituksiin kyettiin vastaamaan keskimäärin 4 sekunnissa (3 sekuntia vuonna 2022).

–  Hätäpuhelu yhdistyy ensisijaisesti tapahtuma-alueen omaan hätäkeskukseen, mutta tietyn odotusajan jälkeen hätäilmoitus siirtyy automaattisesti toiseen hätäkeskukseen vapaalle hätäkeskuspäivystäjälle, tarkentaa Hopearuoho.

Virheelliset ilmoitukset lisääntyivät

Tommi Hopearuohon mukaan virheellisten ilmoitusten kokonaismäärä nousi edelliseen vuoteen verrattuna jopa 11 prosenttia.  Vuonna 2023 hätäkeskukset vastaanottivat yhteensä noin 815 500 (732 000) virheellistä ilmoitusta, jotka eivät olisi kuuluneet hätäkeskuksen hoidettavaksi. 

– Virheellisten ilmoitusten määrän kasvua selittää Android-puhelinten ohjelmistopäivitys. Päivityksen seurauksena laite teki tietyissä tilanteissa hätäilmoituksia niin, ettei puhelimen omistaja ollut tästä tietoinen. Ongelma saatiin korjattua kesällä.

Muissa tapauksissa virheelliset ilmoitukset olivat pääasiassa sellaisia, missä ei tarvita paikalle kiireellistä viranomaisapua, mutta kansalaisella ei ole ollut tietoa muusta auttavasta tahosta. Ilkivaltaisten ilmoitusten osuus kaikista virheellisistä ilmoituksista oli 32 800, ja määrä laski edellisvuodesta (37 600). 

– Ilkivaltaisista ilmoituksista teemme tarvittaessa tutkintapyynnön poliisille, sillä jokainen virheellinen yhteydenotto hätäkeskukseen voi viivästyttää oikean avuntarvitsijan palvelua.

Hätäkeskuspalvelut