Antalet nödmeddelanden gick över tremiljonersstrecket

Utgivningsdatum 7.3.2024 7.35
Pressmeddelande

År 2023 tog Nödcentralsverket emot i genomsnitt 8 300 nödmeddelanden varje dag. Ungefär hälften av meddelandena ledde till uppdrag som förmedlades till myndigheterna, medan hälften behandlades med hjälp av nödcentraloperatörens råd och instruktioner. Nödmeddelanden besvarades på i genomsnitt fyra sekunder.

Förra året behandlades omkring 3 031 000 nödmeddelanden vid nödcentralerna (2 920 000 år 2022).

–  Det totala antalet nödmeddelanden ökade med cirka 4 procent från året innan och tremiljonersgränsen överskreds nu för första gången. Den livligaste månaden var juni, då antalet dagliga anmälningar steg till hela 13 000. Den största ökningen av anmälningar gällde nödsamtal, men det skedde en proportionell ökning i fråga om antalet eCall- larm från bilar (33 %) och antalet nödtextmeddelanden (34 %) jämfört med året innan, säger Tommi Hopearuoho, utvecklingschef vid Nödcentralsverket.

Stor ökning av antalet förmedlade uppdrag till socialtjänsten

År 2023 ledde 1 501 000 av alla behandlade nödmeddelanden till uppdrag som förmedlades till en behörig myndighet. Andelen förmedlade uppdrag minskade jämfört med året innan (1 508 000).  Av de förmedlade uppdragen gick 55 procent till den prehospitala akutsjukvården, 33,5 procent till polisen och 6 procent till socialjouren. Åsterstående 5,5 procent förmedlades till räddningsväsendet och andra myndigheter.

– Branschvis uppvisar de förmedlade uppdragen en viss variation jämfört med året innan. Antalet uppdrag som förmedlades till den prehospitala akutsjukvården minskade med 4 procent, medan antalet uppdrag som förmedlades till socialjouren ökade med 34 procent.  Socialjourens andel av de förmedlade uppdragen var nu för första gången större än räddningsväsendets, säger Hopearuoho.

Ungefär hälften av nödmeddelandena ledde inte till ett förmedlat uppdrag till myndigheterna.

–  Utifrån en professionell riskbedömning kan nödcentraloperatören konstatera att det inte finns något behov att larma myndighetshjälp i situationen. Då får den som ringer råd om vilka instanser hen kan kontakta eller hur man gör för att lösa situationen. Nödcentralsoperatören kan till exempel ge den hjälpbehövande instruktioner för att stoppa en näsblödning och vid behov kontakta hälsorådgivningen på egen hand.

Nödmeddelanden besvarades på fyra sekunder

Tack vare Nödcentralsverkets nätverksmodell för verksamheten kan nödcentralsverksamheten säkerställas bättre än tidigare till exempel vid rusning. Sammanlagt 13 procent av nödmeddelandena behandlades via nätverksmodellen, och 87 procent behandlades i den nödcentral där meddelandena i första hand hör hemma. Nödmeddelanden besvarades i genomsnitt på 4 sekunder (3 sekunder år 2022).

– Ett nödsamtal kopplas i första hand till nödcentralen i det område där hjälpbehovet uppstått, men efter en viss väntetid överförs nödmeddelandet automatiskt till en ledig nödcentraloperatör vid en annan nödcentral, berättar Hopearuoho.

Fler felaktiga meddelanden

Enligt Tommi Hopearuoho ökade det totala antalet felaktiga meddelanden med hela 11 procent jämfört med året innan.  År 2023 tog nödcentralerna sammanlagt emot cirka 825 000 (732 000) felaktiga meddelanden som inte ankommer på nödcentralen. 

– Ökningen av antalet felaktiga meddelanden förklaras av en mjukvaruuppdatering för Android-telefoner. Uppdateringen ledde att Android-enheter i vissa situationer gjorde nödmeddelanden utan att telefonens ägare visste om det. Problemet åtgärdades i somras.

I andra fall gällde de felaktiga meddelandena i huvudsak situationer som inte krävde brådskande hjälp av myndigheter, men där medborgaren inte kände till någon annan hjälpande instans. Okynnesmeddelanden stod för 32 800 av alla felaktiga meddelanden, vilket är en minskning från året innan (37 600). 

–  Okynnesmeddelanden leder vid behov till en begäran om polisutredning, eftersom varje obehörig kontakt till nödcentralen kan försena en tjänst till någon, som verkligen behöver hjälp.

Nödcentralstjänster