Hätäkeskuslaitoksen toimintaan voi nyt tutustua verkkojulkaisusta

Julkaisuajankohta 30.11.2023 10.00
Uutinen

Uudessa Hätäkeskustoiminta Suomessa -julkaisussa kuvataan ytimekkäästi Hätäkeskuslaitoksen toimintaa ja palveluita. Julkaisu on suunnattu kaikille 112-toiminnasta ja virastosta kiinnostuneille. Myös sidosryhmät voivat hyödyntää julkaisua omassa toiminnassaan.

Hätäkeskuslaitoksen palveluihin ja toimintatapoihin voi nyt tutustua 112.fi-sivustolta löytyvästä julkaisusta. 

− Tällaista yhtä laajaa kuvausta ei ole Hätäkeskuslaitoksesta aiemmin tehty. Tavoitteena on, että julkaisu auttaa muun muassa sidosryhmiämme ymmärtämään, miten meillä asiat tehdään ja miksi. Kannustankin kaikkia tutustumaan sen sisältöön ja hyödyntämään sitä tarvittaessa, kehottaa suunnittelupäällikkö Tommi Hopearuoho.

Julkaisusta saa kattavan käsityksen hätäkeskuspäivystäjän työstä, palveluista sekä virastosta työnantajana, joten kuka tahansa voi hyödyntää sitä esimerkiksi opetuskäytössä tai viraston toimintaan perehtymisessä. Hopearuoho tähdentää, että julkaisu sisältää vain julkista tietoa, eikä siinä syvennytä yksityiskohtiin.

− Suomalainen hätäkeskustoiminta ja viranomaisyhteistyö ovat kansainvälisestä näkökulmasta katsoen malliesimerkkejä maailmalla.  Voimme olla tästä ylpeitä, ja nyt julkaistu julkaisu tekee tätä toimintaa näkyväksi.

Kirjoittaminen edellytti suuren tietomäärän tiivistämistä

Hätäkeskuslaitoksen viestintäasiantuntijana jo pitkään toiminut Katri Kalliomäki on julkaisun kirjoittaja. Kirjoitustyössä haastavinta oli tiivistää asiat ymmärrettävään muotoon runsaista lähdeaineistoista.

− Julkaisussa on pyritty avaamaan keskeiset asiat Hätäkeskuslaitoksen toiminnasta niin, että myös viraston ulkopuoliset lukijat ymmärtäisivät kokonaisuuden.  Päätimme rajata sisällöstä pois sisäiset prosessit ja herkästi muuttuvat tiedot. Kaikissa aihepiireissä on pyritty pitämään sama tarkkuus. Verkkojulkaisussa asiat on koottu niin, että ne olisivat mahdollisimman helposti löydettävissä ja loogisessa järjestyksessä, Kalliomäki kertoo.

Kirjoitusprosessi avasi myös kirjoittajalle itselleen monia asioita.

− Vaikka olen työskennellyt jo kauan Hätäkeskuslaitoksessa, sain kirjoitusprosessissa itsekin oppia paljon uutta. Kirjoitustyö on ollut pääasiassa kielen huoltamista ja jäsentämistä ymmärrettävään muotoon. Vaikka esimerkiksi viraston ohjeet ja termit olisivat ymmärrettäviä talon sisällä, ne eivät ole sitä välttämättä ulkopuoliselle. Lukijoita on myös haluttu helpottaa sillä, ettei kappaleissa jatkuvasti tehdä viittauksia lakiin, ohjeisiin ja työjärjestykseen, sillä koko toiminta perustuu niihin.

Hätäkeskustoiminta Suomessa -julkaisu löytyy suomeksi ja ruotsiksi osoitteesta 112.fi/ekasikirja ja 112.fi/ehandbok. Sen avulla eri sidosryhmille ja hätäkeskustoiminnasta kiinnostuneille halutaan tarjota kattava ja luotettava kokonaisuus maamme hätäkeskustoiminnasta. Hätäkeskuslaitos päivittää julkaisua vuosittain.

Hätäkeskuspalvelut