Ny webbpublikation om Nödcentralsverkets verksamhet

Utgivningsdatum 30.11.2023 10.00
Nyhet

I den nya publikationen "Nödcentralsverksamheten i Finland" ges en kortfattad beskrivning av Nödcentralsverkets verksamhet och tjänster. Publikationen är avsedd för alla som är intresserade av 112-verksamheten och Nödcentralsverket. Intressentgrupperna kan också utnyttja publikationen i sin egen verksamhet.

Information om Nödcentralsverkets tjänster och verksamhetssätt finns i en ny publikation, som lagts ut på webbplatsen 112.fi.

− Detta är den första beskrivningen av Nödcentralsverket i denna omfattning. Målet är att publikationen hjälper bland annat våra intressentgrupper att förstå hur vi jobbar och varför vi gör just på det sättet. Jag uppmuntrar alla att bekanta sig med dess innehåll och utnyttja det vid behov, säger planeringschef Tommi Hopearuoho.

Publikationen ger en heltäckande bild av nödcentralsoperatörens arbete och tjänster, och av Nödcentralsverket som arbetsgivare. Alla kan använda den till exempel i undervisningssyfte eller för att bekanta sig med Nödcentralsverkets verksamhet. Hopearuoho påpekar att publikationen endast innehåller offentlig information och att den inte går in på detaljer.

− Den finländska nödcentralsverksamheten och myndighetssamarbetet är ett föredöme i en internationell jämförelse.  Vi kan var stolta över verksamheten, och den här publikationen gör den synlig.

Sammanfattning av stora mängder information

Publikationens författare är Katri Kalliomäki, som länge har arbetat som kommunikationssakkunnig vid Nödcentralsverket. Den mest krävande delen av mitt skrivarbete handlade om att samla information från en stor mängd källmaterial och sammanfatta den i en begriplig form.

− Syftet med publikationen är att berätta om de viktigaste frågorna i Nödcentralsverkets verksamhet så att även utomstående läsare förstår helheten.  Vi bestämde oss för att utesluta interna processer och information som förändras snabbt från publikationen. Vi har ansträngt oss för att alla ämnen ska behandlas med samma precision. Vi har ordnat webbpublikationens innehåll så att alla punkter är i en logisk ordning och lätta att hitta, berättar Kalliomäki.

Författaren lärde sig mycket också själv under skrivprocessen.

− Trots att jag har arbetat länge på Nödcentralsverket lärde jag mig själv mycket nytt under skrivprocessen. Skrivarbetet har främst gått ut på att strukturera och formulera informationen så att den är begriplig. Även om till exempel Nödcentralsverkets anvisningar och termer är begripliga för oss som jobbar här, är de kanske inte det för en utomstående. Vi har också försökt göra texten lättare att läsa genom att avstå från att ständigt hänvisa till lagar, anvisningar och arbetsordningar, även om hela vår verksamhet bygger just på dem.

Publikationen Nödcentralsverksamheten i Finland finns på finska och svenska på adresserna 112.fi/ekasikirja och 112.fi/ehandbok. Målet med publikationen är att erbjuda olika intressentgrupper och aktörer som är intresserade av nödcentralsverksamhet en heltäckande och tillförlitlig helhet av information om nödcentralsverksamheten i Finland. Nödcentralsverket uppdaterar publikationen årligen.

Nödcentralstjänster