Hätälinjalla kuuluu yhä enemmän sosiaalista hätää

Julkaisuajankohta 16.4.2024 9.59
Uutinen

Hätäkeskuslaitos välittää tehtäviä myös sosiaali- ja kriisipäivystykselle. Vuonna 2023 niiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna peräti 34%, ja ne ohittivat ensimmäistä kertaa pelastustoimelle välitettyjen tehtävien määrän.

Hätäkeskuslaitoksen sosiaalitoimelle välittämien tehtävien määrä on kasvanut joka vuosi. Taustalla vaikuttaa mm. lisääntynyt tietoisuus sosiaali- ja kriisipäivystyksen palveluista ja väestörakenteessa tapahtunut muutos, mutta myös monet muut yhteiskunnalliset ilmiöt, jotka voivat aiheuttaa akuutteja haasteita ja sosiaalisia hätätilanteita. Näiden tilanteiden tunnistaminen on osa hätäkeskuspäivystäjän työtä ja tutkintokoulutuksen antamia valmiuksia. Koulutuksella onkin oma roolinsa tehtävämäärän kasvussa: sosiaaliset hätätilanteet tunnistetaan yhä paremmin.

− Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä hoidetaan mm. sosiaalihuoltolakiin ja lastensuojelulakiin liittyviä kiireellisiä tehtäviä. Meillä hoidetaan kaikenikäisten ihmisten asioita, mutta tehtävät painottuvat alaikäisiin ja ikäihmisiin. Toinen painopiste on kriisityö, kertoo sosiaalityöntekijä Sofia Varsinais-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystyksestä.

Hätäkeskus välittää tehtävän sosiaalitoimelle esimerkiksi tilanteessa, jossa alaikäinen on vailla hoitoa tai huolenpitoa, tai hän on karannut tai käyttänyt päihteitä. Ikäihmisten osalta kyseessä voi olla esimerkiksi tilanne, jossa iäkäs on akuutisti avuntarpeessa, eikä hänellä ole esimerkiksi kotihoidon asiakkuutta. Kriisiapu taas on akuuttia kriisiapua esimerkiksi onnettomuustilanteissa. Suuri osa sosiaali- ja kriisipäivystyksen tehtävistä ovatkin moniviranomaistehtäviä, jolloin saman tehtävän hoitamiseen osallistuu useampia viranomaisia.

Sosiaali- ja kriisipäivystäjät kohtaavat tehtävillään usein nuoria, ja tahtotila on aina kuulla nuorta itseään häntä koskevissa asioissa.

Esimerkiksi lastensuojelullisessa asiassa täytyy pitää mielessä, että mehän olemme hoitamassa lapsen asiaa. Haluamme tavata lapsia ja nuoria ja jutella heidän kanssa. Ei me aikuiset aina tiedetä paremmin, ja nuorelta kysymmekin usein mitä hän itse ajattelee? Sofia kommentoi.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksiin saa yhteyden myös heidän oman asiakaslinjansa kautta. Numero löytyy esimerkiksi hyvinvointialueiden verkkosivuilta. Tämän lisäksi yhteydenoton vähemmän kiireellisissä tilanteissa voi tehdä kirjallisesti hyvinvointialueiden verkkosivuilta löytyvien lomakkeiden avulla. Hätätilanteessa on kuitenkin tärkeää viivytyksettä tehdä ilmoitus hätänumeroon 112. Sosiaalipäivystäjä ja hätäkeskuspäivystäjä istuvat vierekkäin, kahvikupit kädessä.

Uutinen on tehty hätänumeroviikolla julkaistun videon perusteella. Video löytyy Hätäkeskuslaitoksen sosiaalisen median kanavilta Facebookista ja Instagramista.