Palo- ja rikosilmoitinlaitteisiin liittyvät sopimusehdot muuttuvat marraskuun alussa

Julkaisuajankohta 5.10.2022 14.47
Tiedote
ILMO-tunnus.

Hätäkeskuslaitoksen valvonnassa olevien palo- ja rikosilmoitinlaitteisiin liittyvät sopimusehdot muuttuvat 1.11.2022 alkaen. Uusissa sopimusehdoissa on tarkennettu muun muassa asiakkaan ja Hätäkeskuslaitoksen väliset vastuut. Sopimusehtojen muutos ei vaadi toimenpiteitä asiakkaalta.

Tärkeimmät sopimusehtojen muutokset koskevat yritys- ja yhteisöasiakkaiden sähköistä asiointia, yhteyshenkilöiden tavoittelemista rikosilmoitinhälytyksen yhteydessä, kohdekohtaisia sopimuksia sekä ilmoitinlaitetestausta.

Jatkossa yritys- ja yhteisöasiakkaiden tulee asioida ensisijaisesti Hätäkeskuslaitoksen sähköisen ILMO-järjestelmän kautta. Rikosilmoitinlaitteiden hälytysten yhteydessä Hätäkeskuslaitos tulee jatkossa tavoittelemaan yhteyshenkilöitä ainoastaan poliisin pyynnöstä. Jokaisesta Hätäkeskuslaitokseen liitettävästä kohteesta tulee tehdä erillinen sopimus, johon laskutus perustuu. Laitteen testaamattomuus ei keskeytä laskutusta. Uusiin sopimusehtoihin on tarkennettu myös mitä ilmoitinlaitetestauksella tarkoitetaan.

Uudet sopimusehdot on lähetetty asiakkaille etukäteen tutustuttavaksi. Sopimusehdot päivitetään 112.fi -verkkosivustolle, kun muutokset astuvat voimaan 1.11.2022. 

Hätäkeskuslaitokseen on liitetty noin 20 600 palo- ja rikosilmoitinlaitetta, jotka antavat alkavasta palosta, rikoksesta tai laitteiston toimintavalmiutta vaarantavasta viasta automaattisesti välittömän ilmoituksen hätäkeskukseen. Ohjeita asiointiin ja ILMO-kirjautumiseen sekä valtuutuksen hakemiseen löytyy 112.fi-verkkosivujen palo- ja rikosilmoitinlaitteiden palveluja käsitteleviltä sivuilta

ILMO-järjestelmällä tarkoitetaan Hätäkeskuslaitoksen palo- ja rikosilmoitinlaiteasiakkaiden sähköistä asiointipalvelua, jossa asiakkaat voivat lähettää liittymishakemuksen, tarkastella ja ylläpitää sopimuksia sekä irtisanoa sopimuksen. Ilmo-järjestelmä julkaistiin joulukuussa 2021 yritys- ja yhteisöasiakkaiden käyttöön.