Avtalsvillkor för brand- och brottslarmanläggningar ändras i början av november

Utgivningsdatum 5.10.2022 14.47
Pressmeddelande
ILMO-emblem.

Avtalsvillkoren för brand- och brottslarmanläggningar som övervakas av Nödcentralsverket ändras från och med 1.11.2022. I de nya avtalsvillkoren preciseras bland annat ansvaret mellan kunden och Nödcentralsverket. Ändringen av avtalsvillkoren kräver inga åtgärder av kunden.

De viktigaste ändringarna i avtalsvillkoren gäller företags- och samfundskunders elektroniska ärenden, kontakt med kontaktpersoner i samband med larm i brottslarmanläggning, objektspecifika avtal samt testning av larmanläggning.

I fortsättningen ska företags- och samfundskunder i första hand sköta ärenden via Nödcentralsverkets elektroniska ILMO-system. I samband med larm från brottslarmanläggningar kommer Nödcentralsverket i fortsättningen att ta kontakt med kontaktpersoner endast på polisens begäran. Varje objekt som ska anslutas till Nödcentralsverket ska ingå ett separat avtal som faktureringen baseras på. Underlåtelse att testa avbryter inte faktureringen. De nya avtalsvillkoren preciserar också vad som avses med testning av larmanläggning.

De nya avtalsvillkoren har skickats till kunderna för läsning på förhand. Avtalsvillkoren uppdateras på webbplatsen 112.fi när ändringarna träder i kraft 1.11.2022. 

Cirka 20 600 brand- och brottslarmanläggningar har anslutits till Nödcentralsverket, vilka automatiskt och omedelbart meddelar nödcentralen om en begynnande brand, ett brott eller ett fel som äventyrar apparatens funktionsberedskap. Anvisningar för ärenden och inloggning i ILMO samt för ansökan om fullmakt finns på webbplatsen 112.fi på sidor som behandlar tjänster för brand- och brottslarmanläggningar.

Med ILMO-systemet avses Nödcentralsverkets e-kommunikationssystem för kunder som har anläggningar för brand- och brottslarm. Genom systemet kan kunderna skicka en anslutningsansökan, granska och upprätthålla avtal samt säga upp ett avtal. ILMO-systemet introducerades för företags- och samfundskunder i december 2021.