Reaaliaikainen tekstinsyöttö hätäilmoitustavaksi vuonna 2025

Julkaisuajankohta 18.9.2023 9.10
Uutinen

Hätäilmoituksen tekeminen reaaliaikaisella tekstinsyötöllä (RTT) tulee mahdolliseksi vuoden 2025 loppuun mennessä. Uusi hätäilmoitustapa auttaa erityisesti henkilöitä, joilla on kuulemisen tai puhumisen kanssa haasteita. Hätäkeskuslaitoksella on jo otettu ensiaskelia RTT:n kehitystyössä.

RTT (Real Time Text) eli reaaliaikainen tekstinsyöttö hätäilmoitustapana mahdollistaa jatkuvan reaaliaikaisen viestinnän hätäkeskuksen ja ilmoittajan välillä tekstipohjaisesti merkki kerrallaan.
Hätäilmoitus reaaliaikaisella tekstinsyötöllä on tarkoitettu erityisesti sellaisille henkilöille, joilla on kuulemisen tai puhumisen kanssa haasteita ja ketkä ovat tähän asti käyttäneet hätätekstiviestiä hätäilmoitustapana. Palvelu on kuitenkin avoin kaikille, eikä sen käyttäminen vaadi ennakkorekisteröitymistä. Henkilöitä, jotka pystyvät tekemään hätäilmoituksen puhetta käyttäen, kehotetaan silti jatkossakin tekemään hätäilmoitus soittamalla.

− Hätäilmoituksen tekeminen soittamalla ja puhetta käyttäen on aina nopeampi tapa kuin kirjoittaminen, kertoo sovellusasiantuntija Sami Suomalainen.

Palvelun käyttö on maksutonta. Jotta hätäilmoituksen voi tehdä RTT:llä, tarvitsee ilmoittaja älypuhelimen. Kun ilmoittaja soittaa hätänumeroon 112, puhelimen käyttöjärjestelmä antaa automaattisesti vaihtoehtona hyödyntää RTT:tä puheen sijaan.

RTT:ssä kirjoitettu teksti välittyy välittömästi kirjain kirjaimelta. Kaikki kirjoitettu ja poistettu näkyy reaaliaikaisesti kumpaankin suuntaan, kuten myös virhenäppäilyt ja niiden poisto.

− Tällä tavoitellaan sitä, että avuntarvitsijalle syntyy reaaliaikaisuuden tunne vuorovaikutuksessa hätäkeskuksen kanssa. Samalla tavalla kuin, jos puhuisimme puhelimessa, kertoo Suomalainen.

Taustalla esteettömyysdirektiivi

Uuden hätäilmoitustavan taustalla on EU:n esteettömyysdirektiivin ja sitä myöden kotimaisen lainsäädännön vaatimukset. Esteettömyysdirektiivin tavoite on edistää kaikkien ja erityisesti vammaisten henkilöiden mahdollisuutta itsenäiseen asiointiin YK:n vammaisyleissopimuksen mukaisesti.

− Käyttäjille, joilla on haasteita kuulemisen tai puhumisen kanssa, RTT tarjoaa uuden merkittävän ja yhdenvertaisen hätäilmoituskanavan, kertoo Suomalainen.

RTT tulee pakolliseksi jokaiseen EU:n maahan vuoden 2025 loppuun mennessä. Toistaiseksi RTT on käytössä vasta kahdessa EU-maassa. Kokemukset RTT:n käytöstä ovat olleet myönteisiä eikä uusi hätäilmoitustapa ole kasvattanut ilmoitusmääriä merkittävästi.

Suunnittelutyö käynnissä

Hätäkeskuslaitoksessa uuden hätäilmoitustavan suunnittelutyö on hyvässä vauhdissa. Loppuvuoden aikana tavoitteena on saada valmiiksi tekninen toteutussuunnittelu ja varmistaa projektin riittävä rahoitus. Tavoitteena on tekninen toteutusvalmius vuoden 2024 loppuun mennessä. Palvelu tulee käyttöön vuoden 2025 loppuun mennessä.

RTT:n kehittämisessä huomioidaan mahdollisimman hyvin hätäkeskuspäivystäjän ja hätäilmoituksen tekijän tarpeet. Tavoitteena on, että tekniikka palvelee käyttäjiä eikä toisinpäin.

− Olemme kehitystyön alkumetreillä. Vielä on paljon selvitettävää ja tutkittavaa emmekä tiedä vastausta kaikkiin kysymyksiin. Näen tässä kuitenkin paljon mahdollisuuksia, kertoo Suomalainen.

Hätäkeskuspalvelut