Textinmatning i realtid som nödmeddelandemetod 2025

Utgivningsdatum 18.9.2023 9.10
Nyhet

Det kommer att vara möjligt att skicka nödmeddelanden i realtid (RTT) i slutet av 2025. Den nya nödmeddelandemetoden är särskilt användbar för personer som har svårt att höra eller tala. Vid Nödcentralsverket har man redan tagit de första stegen i utvecklingen av RTT.

RTT (Real Time Text), det vill säga textinmatning i realtid som nödmeddelandemetod möjliggör kontinuerlig, textbaserad kommunikation ett tecken i taget i realtid mellan nödcentralen och anmälaren.

Nödmeddelande i realtid genom textinmatning är avsedd i synnerhet för personer som har problem med hörseln eller med att tala och som hittills har använt nöd-SMS som nödmeddelandemetod. Tjänsten är dock tillgänglig för alla och användningen av den kräver inte registrering på förhand. Personer som kan göra en nödanmälan med hjälp av tal uppmanas ändå att även i fortsättningen göra nödanmälan via telefon.

− Att göra en nödanmälan per telefon och genom att använda tal är alltid ett snabbare sätt än att skriva, säger applikationsexpert Sami Suomalainen.

Det kostar ingenting att använda tjänsten. För att kunna göra en nödanmälan med hjälp av RTT behöver anmälaren har en smarttelefon. När anmälaren ringer nödnumret 112, ger telefonens operativsystem automatiskt användning av RTT som alternativ till tal.

Text som skrivs i RTT förmedlas omedelbart tecken för tecken. Allt det som skrivs och tas bort visas i realtid i båda riktningarna, likaså feltryckningar och borttag av dem.

− Med detta eftersträvas att den som behöver hjälp får en upplevelse av kontakt i realtid med nödcentralen. Precis på samma sätt som om vi talade i telefon, säger Suomalainen.

Tillgänglighetsdirektivet i bakgrunden

Den nya nödanmälningsmetoden baserar sig på kraven i EU:s tillgänglighetsdirektiv och därmed Finlands lagstiftning. Syftet med tillgänglighetsdirektivet är att främja möjligheten för alla och i synnerhet personer med funktionsnedsättningar att självständigt kunna sköta sina ärenden i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

− För användare som har problem med att höra eller tala erbjuder RTT en ny, betydande och jämlik kanal för nödmeddelanden, säger Suomalainen.

RTT kommer att bli obligatoriskt i alla EU-länder senast i slutet av 2025. För närvarande används RTT bara i två EU-länder. Erfarenheterna av RTT har varit positiva och denna nya nödmeddelandemetod har inte ökat antalet nödmeddelanden i någon betydande utsträckning.

Planeringsarbetet pågår

Vid Nödcentralsverket pågår planeringen av den nya nödmeddelandemetoden för fullt. Under resten av året är målet att få klart den tekniska genomförandeplaneringen och säkerställa tillräcklig finansiering för projektet. Målet är att den tekniska genomförandeberedskapen ska vara klar senast i slutet av 2024. Tjänsten kommer att implementeras senast i slutet av 2025.

I utvecklingen av RTT observeras i möjligaste mån behoven hos nödcentraloperatören och den som gör nödanmälan. Målet är att tekniken ska betjäna användarna och inte tvärtom.

− Vi befinner os i ett tidigt stadium av utvecklingsarbetet. Det finns fortfarande mycket att reda ut och undersöka, och vi har inte svaren på alla frågor. Men jag ser ändå många möjligheter med detta, säger Suomalainen.

Nödcentralstjänster