112-dagen firas den 11 februari

Utgivningsdatum 14.1.2022 11.06 | Publicerad på svenska 19.1.2022 kl. 14.51
Nyhet
Kaksi lasta vetää pulkkaa lumisessa maisemassa.

Lyft fram temadagen exempelvis på arbetsplatsen, i skolan, i fritids- och föreningsverksamhet samt i sociala medier.

112-dagen firas åter den 11 februari. Lokala tillställningar är en viktig del av kampanjen och traditionerna kring 112-dagen, men på grund av den rådande pandemin rekommenderar vi att 2022 års tillställningar anordnas på nätet eller utan publik.

Ingen brist på metoder

I kampanjen kan säkerhetsaktörer och till exempel skolor, arbetsplatser, hobbyklubbar och föreningar dela med sig av värdefull säkerhetsinformation och på så sätt påverka människors känsla av säkerhet. Dessutom kan var och en av oss förbättra vår egen och våra närståendes säkerhet genom att uppmärksamma små vardagliga gärningar och val. Du kan bland annat använda dig av material på webbsidan för 112-dagen.

Dela med dig av trygghetsinformation även i sociala medier med hashtaggarna #112paiva #112dagen #112day.

Vi skapar en känsla av säkerhet tillsammans

Under 2022 kommer kampanjen att firas under temat ”Vi skapar en känsla av säkerhet tillsammans”. Med känsla av säkerhet avses effekten av rädsla och oro i samband med bland annat olyckor och brott samt därmed jämförbara fenomen på människors välbefinnande.

112-dagen som redan har blivit tradition har firats i Finland sedan 1997. 

År 2008 firades den första gemensamma 112-dagen i Europa. För att göra 112 känt överallt i Europa har Europeiska kommissionen tillsammans med Europaparlamentet och rådet utsett den 11 februari till Europas 112-dag.