112-dagen påminner om rätt användning av nödnumret

Utgivningsdatum 5.2.2024 11.11
Pressmeddelande
Hätäkeskuspäivystäjiä sekä pelastus- ja ensihoitohenkilöstöä yhteiskuvassa. Taustalla hälytysajoneuvoja.

Den nationella nödnummerveckan firas åter den 5–11 februari. Kampanjveckan kulminerar i EU:s gemensamma 112-dag söndagen den 11 februari. I kampanjen påminner aktörerna inom säkerhet om att använda nödnumret på rätt sätt och agera i nödsituationer.

112-dagen är säkerhetsaktörernas gemensamma kampanj för att förbättra säkerheten i vardagen. Den här gången är målgruppen barn och unga och temat är korrekt användning av nödnumret. Vem som helst kan beakta temaveckan till exempel inom småbarnspedagogiken, undervisningen eller hobbyverksamheten. 

– Genom kampanjen vill vi stärka identifieringen av nödsituationer och uppmuntra människor att handla i nödsituationer.  En fjärdedel av larmmeddelandena är fortfarande felaktiga, vilket innebär att de inte är brådskande nödsituationer. Ju fler som deltar i säkerhetsutbildning under nödnummerveckan, desto mer ökar medvetenheten om hur man använder nödnumret på rätt sätt och modet att hjälpa växer. Barnen och de unga är framtiden, säger Nödcentralsverkets generaldirektör Taito Vainio.

Under nödnummerveckan påminner Nödcentralsverket om hur nödnumret ska användas, hur man ska agera i nödsituationer samt om användningen av mobilappen 112 Suomi och dess funktioner. I år deltar nödcentralerna i publikevenemang på fem olika orter. 

När ska man ringa nödnumret?

I Finland används endast ett nödnummer. Till nödnumret ringer man i brådskande nödsituationer där hjälpande myndigheter behövs på plats (polisen, förstavården, räddningsväsendet, socialvården). 

Man behöver inte veta hur man ringer nödnumret och man kan ringa även om saldot i telefonen är slut. Det viktigaste är att identifiera en brådskande nödsituation, ringa 112 och svara på nödcentraloperatörens frågor. 

Anvisningar

  • Är det en brådskande nödsituation?
  • Ring 112
  • Svara på nödcentraloperatörens frågor.

Att ladda ned appen 112 Suomi är en säkerhetshandling

Genom den kostnadsfria mobilappen 112 Suomi erbjuder Nödcentralsverket säkerhetsrelaterade tjänster och anvisningar på ett och samma ställe. Appen innehåller nödnummer och tjänster för icke-brådskande nödsituationer. Med appen får man också faro- och myndighetsmeddelanden baserade på platsdata direkt till sin telefon. 

Ungefär hälften av finländarna har laddat ner appen på sin mobil. Nödcentralsverket uppmuntrar alla att göra startinställningarna i appen, bekanta sig med tjänsterna och använda appen i nöd- och problemsituationer. 

Nödnummerveckan 5.–11.2.

  • 112-dagen är de finländska säkerhetsaktörernas gemensamma kampanj för att förbättra säkerheten i vardagen.
  • Kampanjens festdag är den 11 februari varje år och kampanjen är i gång hela veckan.
  • 112-dagen som redan har blivit tradition har firats i Finland sedan 1997.
  • Under kampanjveckan kan vem som helst delta i 112-dagen genom att ordna ett publikevenemang tillsammans med andra aktörer, genomföra en temadag till exempel på arbetsplatsen, i skolan eller hobbygruppen eller genom att dela värdefull säkerhetsinformation på sociala medier.
  • 112-dagen är en finsk uppfinning och dagen har firats i Europa sedan 2008.
  • Läs mer på 112-dagens webbplats och på kampanjens sociala mediekanaler på Facebook, Instagram och X (tidigare Twitter). 

Nödcentralerna på publikevenemang

Nödcentralsverket deltar i nödnummerveckan vid publikevenemang runt om i Finland. 

Åbo
sön 11.2. kl. 10–14, Universitetsgatan

Björneborg
sön 11.2. kl. 12–15.30, Porin Puuvilla    .

Uleåborg
fre 9.2 kl. 10-18, Köpcentret Valkea

Esbo
sön 11.2 kl. 10–15, Köpcentret Sello 

Kuopio
Sön 11.2. kl. 10–14, räddningsstationen i Petonen

Information om övriga evenemang under 112-veckan hittar du här.