Betydligt fler nödmeddelanden under första halvåret

Utgivningsdatum 11.8.2023 8.52
Pressmeddelande
Hätäkeskuspäivystäjä istuu tietokoneen edessä.

Nödcentralsverket fick cirka 1,5 miljoner nödmeddelanden under första halvåret i år. Mängden är 10 procentenheter större än under motsvarande period året innan. Ökning skedde i huvudsak genom kontakter i ärenden som inte hör till nödcentralstjänsterna. Svarstiden på nödmeddelanden låg kvar på en utmärkt nivå.

Nödcentralsverket tog emot sammanlagt cirka 1 536 000 nödmeddelanden under perioden 1.1–30.6.2023. Antalet nödmeddelanden fortsatte att öka för fjärde året i rad.

– Det första halvåret har varit rekordlivligt. Det totala antalet besvarade nödmeddelanden är på en högre nivå än under den föregående volymtoppen år 2019, säger planeringschef Tommi Hopearuoho.

Nödcentralsverket förmedlade 732 000 uppdrag till andra myndigheter under första halvåret 2023. Återstoden av uppdragen hanterades med råd och vägledning från nödcentralen. Det totala antalet förmedlade uppgifter ökade jämfört med motsvarande period året innan. Ökningen var betydande särskilt i fråga om uppgifterna inom socialvården: Nödcentralsverket förmedlade nästan 37 procentenheter fler uppdrag till socialvården än året innan.

De förmedlade uppdragen fördelades mellan myndigheterna enligt följande: den prehospitala akutvården 56 procent, polisen 33 procent, räddningsväsendet 5 procent och socialjouren 6 procent.

Nödmeddelanden besvarades på tre sekunder

Trots det ökade antalet nödmeddelanden låg svarstiden på nödmeddelanden på en utmärkt nivå. Nödmeddelanden besvarades i genomsnitt på tre sekunder. Vid nödcentralerna i Vasa, Uleåborg och Kuopio var responstiden under tre sekunder.

Samtidigt ökade arbetsbelastningen för en enskild nödcentralsoperatör betydligt under första halvåret jämfört med samma period i fjol. Under januari–juni fick en nödcentralsoperatör i genomsnitt 6 800 nödmeddelanden, medan motsvarande siffra året innan var 6 430.

– Även om vi har fått nya nödcentralsoperatörer under första halvåret, finns det fortfarande skillnader i besättningsgraden för tjänster mellan verksamhetsställena, säger planeringschef Tommi Hopearuoho.

Allt fler obehöriga samtal

I januari–juni 2023 fick nödcentralerna ca 467 000 samtal som inte ankommer på nödcentralerna. Av dessa samtal var 450 000 oavsiktliga felringningar och 17 000 uppsåtliga felringningar. De oavsiktliga samtalen ökade med 35 procentenheter jämfört med föregående år. Däremot minskade antalet uppsåtliga felringningar med 11 procentenheter. 

Ökningen av mängden samtal som inte ankommer på nödcentralen beror främst på nödmeddelanden som sänds av smarta enheter.

– I början av året gjordes en uppdatering av operativsystemet i Android-telefoner, vilket resulterade i att telefonen i vissa situationer sände ett nödmeddelande utan att telefonens innehavare visste om det. Fenomenet har identifierats överallt i Europa och en korrigeringsuppdatering har nu gjorts i operativsystemet, konstaterar Hopearuoho.

– Trots det identifierade problemet ligger antalet samtal som inte ankommer på nödcentralerna på en hög nivå. Vi försöker genom aktiv kommunikation och handledning styra icke-brådskande förfrågningar till andra nummer så att de inte belastar nödnumret och förhindrar snabb hjälp i en brådskande nödsituation.

Använd nödnumret 112 endast i nödsituationer

Nödnumret 112 ska endast användas i nödsituationer när det finns ett brådskande behov av att få hjälp av myndigheter, eller när man vet eller misstänker att det föreligger hot eller fara för liv, hälsa, egendom eller miljön.

– På sommaren har vi till exempel fått telefonsamtal om enstaka getingar på sommarterrasser. Dessa samtal hör inte till nödlinjen. Det gäller att upplysa restaurangpersonalen om saken i stället, påminner Hopearuoho.

Även appen 112 Suomi ger snabb hjälp i nöd- och problemsituationer. I appen finns ett brett utbud av journummer för olika situationer. Appen kan laddas ner gratis från telefonens appbutik (App Store, Google Play, App Gallery).

Nödcentralstjänster