eCall ökar säkerheten då bilföraren inte kan larma hjälp själv

Utgivningsdatum 28.9.2023 17.35 | Publicerad på svenska 6.11.2023 kl. 23.00
Nyhet
Kuvituskuva, jossa tien varteen pysähtyneen auton takana on varoituskolmio, ja henkilö puhuu matkapuhelimeen.

Automatiska nödsamtalssystem i fordon har varit aktuella i nyheterna under den senaste tiden. Systemet eCall, som fungerar i hela Europa, tar förbindelse direkt med den närmaste nödcentralen och skickar information direkt till nödcentralsdatasystemet.

Ett fordon hamnar i en olycka, och plötsligt börjar det höras en engelskspråkig röst i dess samtalssystem – vad är det fråga om? På senare tid har det i medierna förekommit flera exempel på situationer där en fordonstillverkares nödsamtalssystem har aktiverats och tagit förbindelse med tillverkarens egna service- och jourcentral utanför Finland. I sådana situationer förs samtalet ofta på engelska, och om det finns ett verkligt behov av hjälp på platsen förmedlas information om olyckan till Nödcentralsverkets internationella kontaktlinje i Finland. Dessa samtal besvaras vid Nödcentralsverkets ledningscentral, som vid behov utifrån händelsens positionsuppgift vidarebefordrar samtalet till nödlinjen för den nödcentral som ligger närmast händelseplatsen.

Det standardiserade systemet eCall fungerar på ett annat sätt än fordonstillverkarnas egna nödsamtalssystem genom att eCall tar direkt kontakt med den närmaste nödcentralen. Samtalsförbindelsen kan aktiveras när fordonets larmsystem misstänker att det skett en olycka till exempel på grund av en kollision, men förbindelsen kan också aktiveras manuellt. I en olyckssituation skickar eCall dessutom ett datapaket till nödcentralsdatasystemet. Datapaketet innehåller information bland annat om bilens färdriktning, position, fordonstypen samt huruvida larmet har sänts manuellt eller automatiskt. Dessa upplysningar är särskilt värdefulla om föraren själv inte kan tala.

−  Om en samtalsförbindelse kan upprättas, utför nödcentralen en riskbedömning av nödsamtalet på normalt sätt. Om nödcentralen inte får en samtalsförbindelse med någon i fordonet följer nödcentralen särskilda larminstruktioner som fastställts för dessa situationer tillsammans med olika myndigheter, säger Marko Nieminen, direktör för Nödcentralsverkets operativa avdelning.

eCall, som fungerar i hela Europa, infördes i Finland hösten 2017 i enlighet med EU-lagstiftningen, och tjänsten blev obligatorisk i bilar och paketbilar som typgodkänts efter mars 2018. I januari–juni 2023 tog nödcentralen emot över 1 900 nödmeddelanden via eCall-systemet. Cirka 400 av dem ledde till myndighetsuppdrag. Omkring 1 500 av nödmeddelandena i början av året kunde således konstateras vara ogrundade.

Tekniken stödjer, men ersätter inte nödcentralsoperatörens yrkesskicklighet

När det sker en olycka på en väg med livlig trafik kan nödcentralen ofta få tiotals nödmeddelanden innan de första myndighetsenheterna når platsen. De flesta av dessa nödmeddelanden kommer tyvärr från förbipasserande bilar. Om någon av bilarna som hamnat i olyckan är utrustad med eCall kan nödcentralen få information åtminstone om en part i olyckan med datapaketet och eventuellt till och med genom en samtalsförbindelse. Det andra fordonet kan ha fordonstillverkarens eget nödsamtalssystem. Då är det möjligt att nödcentralen får ett meddelande genom de internationella kanalerna. 

När nödcentralsoperatören tar emot ett nödmeddelande är operatörens uppdrag att utvärdera uppgifterna i det mottagna meddelandet, jämföra dem med de uppgifter som redan finns och bedöma vilken inverkan de nya upplysningarna har på den myndighetsrespons som redan larmats. Information kan komma från många olika källor och vid utvärderingen av den betonas nödcentralsoperatörens egen bedömning. Tekniken visar sin styrka särskilt när den som behöver hjälp inte kan tala själv. Olika larm som genereras genom sensorer eller knappar medför emellertid också utmaningar för myndigheterna, om det inte är möjligt att upprätta en samtalsförbindelse med någon på händelseplatsen.

−  Nödcentralsverket har en betydande roll som grindvakt för larmmyndigheternas resurser. Därför är det viktigt att identifiera både överlappande larm och möjliga oavsiktliga tangenttryckningar för att undvika onödiga larm, fortsätter Marko Nieminen.

Eftersom det utöver eCall-systemet också finns många andra tjänster som fordonstillverkare erbjuder är det en bra idé för bilisten att kontrollera med importören vart fordonets SOS-samtal kopplas. I händelse av ett oavsiktligt larm är det viktigt att vänta på att samtalsanslutningen öppnas, så att föraren kan berätta för den som svarar på meddelandet att meddelandet var oavsiktligt och att det inte finns något behov av hjälp.

Att styra larm från fordonstillverkarnas egna larmsystem direkt till nödcentralsdatasystemet utan mellanhänder är under utveckling, och detta har redan införts i en del länder. Olika automatiska larmsystem finns redan också i motorcyklar. Trenden verkar vara att sådana system också utvecklas till andra fordon som bildar en anslutning till förarens mobiltelefon.