En markant ökning i antalet tolkade nödsamtal

Utgivningsdatum 17.2.2023 11.09 | Publicerad på svenska 20.2.2023 kl. 14.49
Nyhet

Tolktjänsten användes 575 gånger år 2022, och nödsamtal tolkades till 31 olika språk. När nödcentraloperatören behöver en tolk kopplas tolktjänsten in som tredje part i samtalet, och det är viktigt att anmälaren väntar tills en ledig tolk hittas och inte avbryter samtalet.

Nödnumret 112 tar emot mer än 2,7 miljoner nödmeddelanden varje år. Den som gör en nödanmälan och nödcentralsoperatören har inte alltid ett gemensamt språk. I dessa fall får man hjälp av tolktjänsten, som har använts fler gånger för varje år. År 2022 ökade speciellt antalet samtal på ukrainska och ryska.

Nödcentralsverket har en lagstadgad skyldighet att ta emot nödmeddelanden på finska och svenska. I praktiken hanterar nödcentralsoperatörerna också alla nödmeddelanden på engelska utan mellanhänder. Det finns emellertid inte alltid ett gemensamt språk mellan den som ringer nödsamtalet och nödcentralsoperatören. I detta fall kan man använda en tolkningstjänst som är tillgänglig dygnet runt. Med hjälp av tolkningstjänsten tar nödcentralsoperatören reda på den information som är nödvändig för riskbedömningen och hanteringen av uppdraget. I praktiken sker tolkningen med hjälp av ett konferenssamtal mellan den som ringer, nödcentralsoperatören och tolken. Tolktjänsten har varit i bruk vid Nödcentralsverket sedan år 2013, och tjänsten kan användas på 84 olika språk.

– Utmaningen med tjänsten är att operatören måste ta reda på vilket språk som ska tolkas så snabbt som möjligt, för att veta vilken tolk som behövs. Det skulle vara viktigt att den som ringer kan vänta på att tolken nås, och inte stänga samtalet mitt i. Ofta talar emellertid någon från familjen som ringer, vanligtvis ett barn, finska eller åtminstone engelska, så att de kan hjälpa till med nödmeddelandet. Detta kan påskynda processen att få hjälp, säger Tommi Hopearuoho, kvalitetschef vid Nödcentralsverket.

År 2022 användes tolktjänsten 575 gånger på 31 olika språk. Tjänsten användes överlägset flest gånger för ryska med sammanlagt 336 samtal, mer än någonsin tidigare. Ukrainska var det näst mest tolkade språket (78) följt av arabiska (56). Förra året (2021) användes ryska 169 gånger, arabiska 36 gånger och ukrainska 3 gånger.

Andra tolkade språk år 2022 var albanska, bengali, bulgariska, dari, spanska, italienska, mandarin, kantonesiska, kurmandzi, lettiska, norska, persiska, polska, franska, rumänska, tyska, serbiska, slovakiska, somaliska, sorani, tjeckiska, turkiska, uiguriska, urdu, vietnamesiska och estniska.
Antalet tolkade nödsamtal har ökat varje år. År 2013 tolkades 116 samtal, och år 2021 användes tjänsten redan 295 gånger. Ryska har varit det mest tolkade språket sen tolktjänsten togs i bruk, och arabiska det näst mest tolkade språket sen 2015, tills de ukrainska samtalen ökade markant år 2022. Övriga språk har tolkats 0–12 gånger per år.

Nödanmälningar också på teckenspråk och via textmeddelanden 

De flesta nödcentralsoperatörer som behärskar de båda inhemska språken finns vid nödcentralerna i Vasa, Åbo och Kervo. I verksamhetsmodellen där de enskilda nödcentralerna bildar en virtuell enhet har nödcentraloperatörens position dock inte längre samma betydelse som tidigare, eftersom nödsamtalet kan förmedlas via nödcentralsdatasystemet till vilken nödcentraloperatör som helst på vilken som helst av Finlands sex nödcentraler. På så sätt kan samtal på svenska vid behov också överföras till den gemensamma samtalskön för nödcentralsoperatörer som behärskar båda nationalspråken väl.

Ett nödmeddelande kan också skickas som ett textmeddelande till nödnumret 112. Användningen av nödtextmeddelanden riktar sig främst till personer som inte kan höra eller producera tal, men tjänsten är tillgänglig för alla som har registrerat sitt nummer på förhand. 

– Ett samtal är dock ett säkrare alternativ än ett textmeddelande, eftersom det tar mer tid att ta emot ett nödmeddelande via textmeddelande. Dessutom kan det till exempel finnas fördröjningar i textmeddelanden, och det finns inte alltid säkerhet att mottagaren får meddelandet, säger Hopearuoho. 

FPA och Nödcentralsverket inledde också ett försök i juni år 2021 där en person i en nödsituation kan skicka ett nödmeddelande på finskt teckenspråk via 112 Suomi -appen. Försöket pågår till slutet av år 2023.

– Tolktjänsten och olika tekniska lösningar hjälper oss att erbjuda hjälp till alla så jämlikt och snabbt som möjligt, säger Hopearuoho.
 

Nödcentralstjänster