Ensamhet och problem i hemförhållandena framträder på nödnumret under julen

22.12.2020 8.25
Pressmeddelande
Jul i nödcentralen

Enligt nödcentraloperatör Anne Mäkinen är julen inte en glad tid för alla. Särskilt problem i samband med alkoholkonsumtion och ensamhet framträder i nödsamtalen under den traditionella familjehögtiden.

Till nödnumret 112 ska man bara ringa i nödsituationer som kräver akut hjälp av någon myndighet, dvs. enheter från polisen, räddningsverket, social- eller hälsovårdsmyndigheterna. Nödsituationer där det handlar om liv och hälsa är lätta att identifiera, men när det till exempel handlar om myndighetsuppgifter som hör till den sociala sektorn såsom akuta barnskyddsärenden, avstår många från att ringa nödnumret.

-    Ur nödnumrets synvinkel framträder problem med den mentala hälsan särskilt hos ensamma människor så här under familjehögtider. Alkoholrelaterade följdverkningar såsom våld orsakar uppdrag för polisen och socialjouren. För alla barn är julen inte en stämningsfull tid av samvaro med familjen, utan en del av dem upplever familjevåldets mörka sida även under julen. Vi har alla rätt till en trygg jul och det bör vi se till, konstaterar Anne Mäkinen som arbetar som nödcentraloperatör.

Inte heller under julen undviker man skador. Därför bör människor fästa uppmärksamhet vid att förebygga olyckor och skador.

-    I jultrafiken sker det olyckor och i hemmen medför till exempel oförsiktig hantering av ljus, skinkstekning och uppvärmning av bastun farosituationer. Även spänning och stress leder till nödsamtal om hjärtsymtom, räknar Mäkinen upp om de typiska nödsamtalen för julen.

Alla situationer kräver inte samtal till nödnumret

Enligt Mäkinen finns det bland annat samtalsstöd att få från olika organisationer i situationer som inte är brådskande.

-    Innan man ringer nödnumret är det bra att fundera om problemet kan lösas genom rådgivning från någon organisation eller genom samtalsstöd. Även under högtiderna har många yrkespersoner och frivilliga hjälparbetare jour på olika samfunds hjälpande telefoner och som chattservice, påminner hon.

Ett flertal journummer för icke-brådskande hjälpbehov finns samlade i Nödcentralsverkets applikation 112 Suomi. 

-    Applikationen 112 Suomi hjälper också vid exempelvis trafikolyckor när den exakta platsen inte är känd. I applikationens utbud av tjänster ingår också exempelvis närmaste hjärtstartare och symtombedömning gällande coronarvirussjukdomen. Att ladda ner appen till den egna telefonen är en bra förberedelse för olika nöd- och problemsituationer.

Nödcentraloperatörens fem tips för julfirandet

1)    Vakta noggrant skinkstekningen.
2)    Lämna inte ett brinnande ljus utan övervakning. Placera också marschaller tillräckligt långt från byggnaderna.
3)    Stressa inte och konsumera alkohol med måtta.
4)    Fråga hur din granne har det, ring och önska en ensam människa god jul och var närvarande för dina närmaste.
5)    Ladda ner applikationen 112 Suomi. I applikationen finns förutom nödnumret även information om bland annat journummer och den närmaste hjärtstartaren.

Nödcentralsverket önskar alla en fridfull jultid! Nödsituationer kommer oväntat så det är viktigt att var och en riktar uppmärksamhet på förebyggande av olyckshändelser och skador. Ta hand om dig själv och dina nära och kära.
 

Hätäkeskuspalvelut