Erkännande till polisinrättningen i Helsingfors på 112-dagen

Utgivningsdatum 9.2.2024 12.18
Nyhet
räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka, konstapel Michela Söderström, äldre konstapel Aleksis Gomes, komissarie Katja Nissinen, sakkunnig  Juha Suominen, Nödcentralsverkets överdirektör Taito Vainio, Nödcentralens direktör i Kervo Jarmo Laurila.

Nödcentralsverket belönade det förebyggande arbetet vid polisinrättningen i Helsingfors för deras insatser för nödnumret 112. Dessutom tilldelades konstapel Michela Söderström ett hedersomnämnande för aktiv kommunikation om nödnumret 112.

Nödcentralsverket belönar under nödnummerveckan traditionellt en organisation eller person som genom sitt agerande har främjat kännedom om nödnumret och gett vägledning till rätt användning av nödnumret. I år gick priset till det förebyggande arbetet vid polisinrättningen i Helsingfors. Polisinrättningen har i sin kommunikation uppmuntrat unga att ringa nödnumret och gett råd för hur man kan känna igen nödsituationer.  

Polisens personal inom det förebyggande arbetet har via olika kanaler klart och tydligt framhävt att ett nödmeddelande aldrig gör saken värre, men det kan det däremot göra om man låter bli att anmäla. Att bevittna våld, vänners livsfarliga lekar, en ung person som somnat i en snödriva eller våld inom familjen är exempel på situationer där unga kan fundera om de vågar ringa. Ungdomar kan också vara nervösa för att prata i telefon med en främmande människa och fundera om de klarar av att ringa ett nödsamtal. 

Arbetet som gjorts för nödnumret har även kommit fram på nödlinjen: unga som ringt nödsamtal har berättat att publikationerna har gett dem mod att ringa nödnumret i hotande och farliga situationer.

– Unga är en viktig målgrupp för oss, vilket nu syns tydligt även under nödnummerveckan. Aktiv kommunikation i förebyggande arbete har visat sig ha en positiv inverkan på korrekt användning av nödnumret 112, särskilt bland unga. Ungdomarna har vågat be om hjälp i nödsituationer, och det är fint, betonade Nödcentralsverkets generaldirektör Taito Vainio i sitt gratulationstal.

Vid evenemanget tilldelades dessutom konstapel Michela Söderström ett hedersomnämnande. Söderström har på sina egna kanaler på ett förståeligt sätt berättat om korrekt användning av nödnumret 112 på finska och svenska. Hennes budskap har nått många unga människor och det har visat sig ha en positiv inverkan på identifieringen av nödsituationer.

Priset överräcktes vid inrikesministeriet av räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka och Nödcentralsverkets överdirektör Taito Vainio fredagen den 9 februari. Priset togs emot av kommissarie Katja Nissinen, äldre konstapel Aleksis Gomes och konstapel Michela Söderström.

112-dagen