112-päivän tunnustus Helsingin poliisilaitokselle

Julkaisuajankohta 9.2.2024 12.18
Uutinen
Vasemmalla pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, konstaapeli Michela Söderström, vanhempi konstaapeli Aleksis Gomes, komisario Katja Nissinen, asiantuntija Juha Suominen, Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio, Keravan hätäkeskuksen päällikkö Jarmo Laurila

Hätäkeskuslaitos palkitsi Helsingin poliisilaitoksen ennalta estävän toiminnon hätänumeron 112 hyväksi tehdystä työstä. Lisäksi palkitsemistilaisuudessa jaettiin kunniamaininta konstaapeli Michela Söderströmille hätänumeron 112 aktiivisesta viestinnästä.

Hätäkeskuslaitos on perinteisesti palkinnut hätänumeroviikolla organisaation tai henkilön, joka on toiminnallaan edistänyt hätänumeron 112 tunnettavuutta ja opastanut hätänumeron oikeaa käyttöä. Tänä vuonna palkinto myönnettiin Helsingin poliisilaitoksen ennalta estävälle toiminnalle, joka on viestinnällä rohkaissut nuoria hätänumeroon soittamisessa ja opastanut hätätilanteiden tunnistamisessa.  

Poliisin ennalta estävän toiminnon henkilöstö on tuonut eri kanavissa vahvasti ja selkeästi esille, että hätäilmoituksen tekeminen ei koskaan pahenna asiaa, mutta ilmoittamatta jättäminen sen sijaan voi niin tehdä. Pahoinpitelyn näkeminen, ystävien hengenvaaralliset leikit, lumihankeen sammunut nuori ja perheen sisällä tapahtuva väkivalta ovat esimerkkejä tilanteista, jolloin nuoret voivat miettiä, uskaltaako tilanteeseen puuttua. Nuoret voivat myös jännittää puhelimeen puhumista vieraan ihmisen kanssa ja pohtia, osaako hän tehdä hätäilmoituksen. 

Hätänumeroon hyväksi tehty työ on kuulunut myös hätälinjalla: nuoret hätäilmoituksen tekijät ovat kertoneet julkaisujen tuoneen rohkeutta soittaa hätänumeroon uhka- ja vaaratilanteissa.

− Nuoret ovat meille tärkeä kohderyhmä, mikä näkyy nyt vahvasti myös hätänumeroviikolla. Ennalta estävän toiminnon aktiivisen viestinnän on nähty vaikuttaneen myönteisesti hätänumeron 112 oikeaan käyttöön erityisesti nuorten keskuudessa. Nuoret ovat uskaltaneet pyytää apua hätätilanteissa, ja se on hieno asia, korosti Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio onnittelupuheessa.

Tilaisuudessa jaettiin lisäksi kunniamaininta konstaapeli Michela Söderströmille. Söderström on omilla kanavilla kertonut ymmärrettävästi hätänumeron 112 oikeasta käytöstä suomeksi ja ruotsiksi. Hänen viestinsä ovat tavoittaneet laajasti nuoria, ja niiden on nähty vaikuttaneen myönteisesti hätätilanteiden tunnistamisessa.

Palkinnon luovuttivat sisäministeriössä pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sekä Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio perjantaina 9. helmikuuta. Palkinnon vastaanottivat komisario Katja Nissinen, vanhempi konstaapeli Aleksis Gomes ja konstaapeli Michela Söderström.

112-päivä