I hurdana situationer bad man om hjälp från nödnumret under valborg?

2.5.2021 8.10
Pressmeddelande
Kuvassa Hätäkeskuslaitoksen logo

Flest anmälningar gjordes till nödnumret under valborg; ramlat omkull, försämrat allmäntillstånd och vandalism, ordningslagen överträdelser och andra störande beteende. De flesta uppdragen förmedlades vidare till akutsjukvården.

Nödcentralerna svarade på 12 719 nödsamtal under tiden 30.4.2021 kl. 18 - 1.5.2021 kl. 24. 
6 668 (5 882 år 2020) uppdrag förmedlades till myndigheterna på basen av nödmeddelanden. Uppdragen fördelades mellan olika sektorer enligt följande: akutvård 47 %, polis 45 %, räddning 4 % och socialjour 5 %. De tre vanligaste larmuppdragen som bokfördes i nödcentralsdatasystemet var ramlat omkull, vandalism, ordningslagen överträdelser och andra störande beteende och försämrat allmäntillstånd (år 2020 samma larmuppdragen).


Myndighetsaktörernas tre största larmuppdrag var följande:


•    Akutvård: ramlat omkull, försämrat allmäntillstånd, förgiftning
•    Polis: vandalism, ordningslagen överträdelser och andra störande beteende, störande oljud, berusad person
•    Räddning: brand i byggnad, brandalarm, vägtrafikolycka
•    Socialjour: brådskande bedömning av behovet av vård och omsorg av barn/minderårig, minderårigs användning av alkohol och/eller narkotika, minderårigs försvinnande/rymning eller andra särskilda svårigheter


Mer information:


NÖDCENTRALSVERKET
Ledningscentralen
tfn. 0295 481 281
 

Viestintä