Minkälaisiin tilanteisiin hätänumerosta pyydettiin vappuna apua?

2.5.2021 8.10
Tiedote

Hätänumeroon tehtiin vappuna eniten ilmoituksia kaatumisista, muusta sairastumisesta, ilkivallasta, järjestyslakirikkomuksista ja muusta häiriökäyttäytymisestä. Suurin osa tehtävistä välitettiin ensihoidolle.

Hätäkeskukset vastasivat 30.4. klo 18 – 1.5. klo 24 välisenä aikana 12 719 hätäpuheluun. Viime vuonna vastaava luku oli 11 114.

 
Hätäilmoitusten perusteella viranomaisille välitettiin 6 668 hälytystehtävää (5 882 vuonna 2020). Tehtävät jakautuivat eri toimialoille seuraavasti: ensihoito 47 %, poliisi 45 %, pelastus 4 %, ja sosiaalipäivystys 5 %. Kolme yleisintä hätäkeskustietojärjestelmään kirjattua hälytystehtävää olivat kaatuminen, ilkivalta, järjestyslakirikkomus ja muu häiriökäyttäytyminen ja muu sairastuminen (vuonna 2020 samat tehtävät).


Viranomaistoimijoiden kolme suurinta hälytystehtävää olivat seuraavat: 
•    Ensihoito: kaatuminen, muu sairastuminen, myrkytys
•    Poliisi: ilkivalta, järjestyslakirikkomus ja muu häiriökäyttäytyminen, häiritsevä meteli, päihtynyt henkilö
•    Pelastus: rakennuspalo, palohälytys, tieliikenneonnettomuus
•    Sosiaalipäivystys: alaikäisen kiireellinen hoidon- ja huolenpitotarpeen arviointi, alaikäisen päihteiden ja/tai huumeiden käyttö, alaikäisen katoaminen/karkaaminen tai muut erityisvaikeudet


Lisätietoja:

 
HÄTÄKESKUSLAITOS
Johtokeskus
puh.  0295 481 281
 

Viestintä