ILMO-systemet skickar e-postmeddelanden från och med 10.1.2023 – Uppdatera uppgifter om avtalsansvariga

Utgivningsdatum 3.1.2023 14.31
Pressmeddelande
ILMO -logo

Nödcentralsverkets elektroniska kommunikationssystem ILMO skickar från och med 10.1.2023 automatiska meddelanden angående ansökningar och avtal via e-post till personer som registrerats som avtalsansvariga i avtal om larmanläggningar.

Syftet med kundmeddelanden är att förbättra kommunikationen mellan Nödcentralsverket och kunderna. Det är mycket viktigt att kunderna ser till att uppgifter om avtalsansvariga är uppdaterade i ILMO-systemet och ser till att det finns en avtalsansvarig för varje avtal. Ytterligare information om underhåll av avtalsansvariges uppgifter och de vanligaste anvisningarna finns på vår webbplats. 

ILMO-systemet utvecklas enligt respons från kunder. Om det uppstår problem med användningen av systemet, om du vill ge utvecklingsförslag eller respons om såväl ILMO-systemet som larmanläggningens funktion, kan du kontakta Nödcentralsverket med hjälp av responsblanketten eller skicka e-post till adressen [email protected].

Med ILMO-systemet avses Nödcentralsverkets e-kommunikationssystem för kunder som har brand- och brottslarmanläggningar. Genom systemet kan kunderna skicka anslutningsansökan, granska och upprätthålla avtal samt säga upp avtal. ILMO-systemet publicerades för företags- och samfundskunder i december 2021.

Anvisningar om tillägg av avtalsansvarig.