Information om omfattande informationssäkerhetsincidenter och händelser som berör medborgare ges ut genom appen 112 Suomi

Utgivningsdatum 29.10.2021 13.28
Pressmeddelande
Naishenkilö istuu ja pitää kädessään puhelinta. Puhelimen näytöllä on 112 Suomi -sovellus.

I fortsättningen informerar Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket Traficom om omfattande informationssäkerhetsincidenter och -händelser också genom mobilappen 112 Suomi.

De flesta av oss använder elektroniska tjänster och apparater som anslutits till nätet i sin vardag. Därför är det viktigt att sprida information om informationssäkerhetsincidenter och -händelser utan fördröjningar och via olika kanaler. En informationssäkerhetsincident kan exempelvis påverka tillgången till en tjänst när man inte lyckas logga in på sidan. Exempel på informationssäkerhetshändelser är brottslingars försök att stjäla användarnamn och lösenord till bankers eller andra organisationers webbtjänster för att få tillgång till kontouppgifter eller annan värdefull egendom.

"Appen 112 Suomi fungerar som en ny kommunikationskanal från oss till privatpersoner. Det är viktigt att kunna sprida information om betydande informationssäkerhetsincidenter som berör medborgare så snabbt och i så stor omfattning som möjligt. För detta ändamål är mobiltelefon ett utmärkt redskap", säger Sauli Pahlman, överdirektör på Cybersäkerhetscentret vid Traficom.   

Appen 112 Suomi har producerats av Nödcentralsverket och utgör en servicehelhet för säkerhet. Genom appen förmedlas exempelvis varningsmeddelanden och andra myndighetsmeddelanden om exceptionella situationer som gäller olika myndigheters verksamhetsområden. Appen 112 Suomi har mer än 1,9 miljoner aktiva användare. 

"Informationssäkerhetsincidenter och -händelser är vanliga i det digitala samhället och förutsätter uppmärksamhet och åtgärder av användaren. De kan jämföras med undantagssituationer i vår fysiska omgivning. Vi lägger till anmälningar om informationssäkerhet till appen 112 Suomi som en naturlig följd av digitaliseringen för att svara på medborgarnas informationsbehov", säger Lasse Matilainen, chef för Nödcentralsverkets ledningscentral.