Midsommaren sysselsatte nödcentralerna

28.6.2021 8.17
Pressmeddelande
En nödcentraloperatör vid sitt skrivbord.

Nödcentralsverket tog emot sammanlagt cirka 33 000 nödmeddelandena mellan fredagen 25.6. och söndagen 27.6. Under motsvarande period i fjol var antalet nödmeddelandena 32 500, vilket innebär att midsommaren var något livligare för nödcentralerna än i fjol.

På ett vanligt sommarveckoslut tar nödcentralerna emot i genomsnitt cirka 27 000 nödmeddelandena. Jämfört med detta var det totala antalet nödsamtal i Finland under midsommarhelgen 18 procent större. 

Typiska utmaningar under midsommarhelgen är att det uppstår enstaka volymtoppar i antalet nödsamtal varvid svarstiderna blir längre än normalt. Mellan fredag och söndag besvarade nödcentralerna 94 procent av nödsamtalen inom 30 sekunder. 

Under midsommarhelgen gällde nödsamtalen i huvudsak allmänt störande beteende som ofta förknippades med rikligt alkoholbruk. Av de förmedlade uppdragen förmedlades 51 % till hälsovårdsväsendet, 39 % till polisväsendet, 6 % till räddningsväsendet och 4 % till socialväsendet.
 

Hätäkeskuspalvelut