Midsommaren sysselsatte nödcentralerna

Utgivningsdatum 27.6.2022 8.37
Pressmeddelande
Palava kokko järven rannalla.

Nödcentralsverket tog emot sammanlagt cirka 34 200 nödsamtal mellan fredagen den 24 juni och söndagen den 26 juni. Under motsvarande tid förra året var antalet nödsamtal 33 000, så ur nödcentralernas synvinkel var midsommaren något livligare än i fjol.

Sommaren och sommarens fester är traditionellt en hektisk tid på nödnumret. En typisk utmaning för midsommartiden har varit enstaka toppar av rusning, när det kommer många nödsamtal samtidigt. Mellan fredag och söndag besvarades nödmeddelanden på i genomsnitt 5 sekunder (9 sekunder år 2021).  

De vanligaste uppdragen under midsommar var försämrat allmäntillstånd, ramlat omkull, vandalism och andra störande beteende. Av de förmedlade uppdragen förmedlades 52 % till prehospital akutsjukvård, 38 % till polisen, 6 % till räddning och 4 % till socialjouren.

Antal nödmeddelanden

Fredag 24 juni
•    Antal nödmeddelanden: 11 900
•    Andel uppdrag som förmedlades av alla nödmeddelanden: 5 600

Lördag 25.6
•    Antal nödmeddelanden: 12 400
•    Andel uppdrag som förmedlades av alla nödmeddelanden: 6 100

Söndag 26 juni
•    Antal nödmeddelanden: 9 900
•    Andel uppdrag som förmedlades av alla nödmeddelanden: 4 800