Nödcentralsoperatörens tips inför midsommar

22.6.2021 8.00
Pressmeddelande
Ett landskap och en björk.

Under midsommar får problem orsakade av alkohol vanligtvis en större roll i nödmeddelandena, liksom olycksfall av olika slag och olyckor till sjöss. Man kan jämföra antalet nödmeddelanden med vädret: ju vackrare och varmare väder, desto mer händer och sker det.

Nödcentralsoperatör Anne Mäkinen påpekar att de flesta nödsituationerna kunde undvikas med rätt attityd och lämpliga förberedelser. 

– På sommaren och i synnerhet under midsommar har en stor del av nödmeddelandena en koppling till alltför stor alkoholkonsumtion. Olyckor och olycksfall av alla slag drabbar till exempel stugfolk och till sjöss. Om vädret är mycket varmt ökar antalet terrängbränder och sjukdomsattacker, och särskilt äldre mår dåligt. I trafiken är det stockningar och rattfyllerister som orsakar farliga situationer, beskriver Mäkinen typiska nödmeddelanden under sommaren.

Man ska alltid ringa nödnumret 112 i nödsituationer då man behöver brådskande myndighetshjälp. Eftersom alla situationer inte kräver ett samtal till nödnumret är applikationen 112-Suomi, som laddas ner i mobilen, en ypperlig hjälp med tanke på olika problemsituationer. 

– Serviceutbudet i appen 112 Suomi omfattar flera journummer för olika behov av hjälp. Appen innehåller också instruktioner för bland annat fritidsbåtförare i nöd- och problemsituationer på sjön och information om närmaste hjärtstartare. Dessutom förmedlas uppringarens exakta positionsuppgifter till sjöräddningscentralen och Vägtrafikantlinjen om personen ringer med appen. 

Inför midsommar ringer många nödnumret i synnerhet för att fråga om uppgörandet av öppen eld. Mäkinen påpekar att frågor som gäller midsommarbrasan inte hör till nödnumret, utan ska ställas till det lokala räddningsverket. Räddningsverkets kontaktuppgifter finns på pelastustoimi.fi/sv.

Kan du ange din position?

Det är ofta särskilt svårt att veta sin position om man är på en främmande ort, i en stuga, på en ö, till sjöss eller på utflykt. Appen 112 Suomi förmedlar automatiskt uppringarens positionsuppgifter till nödcentralen. 

– Appens positioneringsfunktion är särskilt nyttig om man inte vet den exakta adressen. Trots positioneringstekniken ber vi också om platsinformation muntligt. På så sätt säkerställer vi att tekniken har gett korrekta uppgifter. Det är bra att vara medveten om att till exempel våningen i ett höghus eller lokalerna i ett köpcentrum för tillfället inte kan positioneras, upplyser Mäkinen.

 Man kan också anteckna koordinaterna eller adressen på en blankett för positionsuppgifter, som man sedan skriver ut och hänger upp på ett synligt ställe. Man kan till exempel placera blanketten på väggen i sommarstugan, på badstranden eller vid utflyktsmål med tanke på nödsituationer. Koordinaterna kan bestämmas på platsen till exempel med hjälp av appen 112 Suomi.

Också i trafiken är positionsuppgifter viktiga:

– Det kommer ofta meddelanden till nödnumret från bilister som kört förbi en olycksplats utan att stanna. I sådana fall är det ytterst svårt för nödcentralsoperatören att bedöma olycksplatsens läge och hjälpbehovet, eftersom den som ringer redan kan vara långt borta från kollisionsplatsen. I midsommartrafiken är det skäl att komma ihåg skyldigheten att hjälpa, som gäller oss alla, att stanna vid kollisionsplatsen och att vid behov ringa nödnumret.

Även om sommaren för många är en tid då man kopplar av och njuter av solen, kan en nödsituation inträffa helt oväntat. En stor del av nödsituationerna kan undvikas med rätt attityd och lämpliga förberedelser. 

Nödcentralsverket önskar alla en trevlig och trygg midsommar! 

Hätäkeskuspalvelut