Nödcentralsproffs belönades för förtjänstfullt arbete

Utgivningsdatum 9.4.2024 17.30
Pressmeddelande

Proffs inom nödcentralsverksamhet belönades i dag i Tammerfors. Priset PRO 112 för förtjänstfullt arbete för nödnumret och nödcentralsverksamheten tilldelades Minna Ylinen från Björneborg. Anniina Takala från Åbo utsågs till Årets nödcentralsoperatör.

Priserna delades ut av Nödcentralsverkets överdirektör Taito Vainio i anslutning till Nödcentralsverkets personalseminarium på tisdagen den 9 april 2024.På evenemanget utdelades också statens utmärkelse- och tjänsteutmärkelsetecken samt priset för årets kommunikationsbragd.

Förtjänstfullt arbete för utveckling av nödinformationssystemen

I år tilldelades PRO 112-priset Minna Ylinen, som är Nödcentralsverkets huvudanvändare för Finlands myndighetsradionät Virve. Priset är ett erkännande för förtjänstfullt arbete för nödcentralsverksamheten och nödnumret 112. Minna har genom sin verksamhet främjat en ändamålsenlig användning av nödnumret 112, stött stärkandet av en allmänt positiv säkerhetskultur och agerat i enlighet med PRO112-andan i allmänhet.

Minna har lång erfarenhet av utveckling av nödcentralsdatasystemet och beredskapen för störningar. Ylinen lyser med sitt personliga kunnande när det uppstår störningar i Nödcentralsverkets system som kräver störningshantering. Hon håller helheten i gång och ser till att felet åtgärdas så snabbt som möjligt. Nödcentraloperatörens arbete står i centrum för allt som Ylinen gör. Med sin gedigna kompetens och öppna attityd har Minna vunnit våra anställdas och samarbetspartners förtroende.

Minna har jobbat med många olika datasystem, hanterat lärorika störningar och upplevt framgångar tillsammans med arbetskamraterna under sin karriär. 

Högklassigt arbete

Anniina Takala från Åbo nödcentral valdes till Årets Nödcentralsoperatör. Anniina har uppvisat betydande yrkeskunskaper i riskbedömning och behandling av nödmeddelanden. Hon har gedigen yrkesskicklighet i användningen av nödcentralsdatasystemet och kommunikationssystem. Hon har tillägnat sig de operativa anvisningarna för nödcentralsverksamheten och kan tillämpa dem väl i praktiken. Hon har uppvisat en kundserviceattityd i enlighet med nödcentralsverksamhetens värderingar både mot nödställda och samarbetsmyndigheter.

Förutom att Annina uppfyller urvalskriterierna påverkades valet den här gången också av Anninas professionella och högklassiga arbete år efter år. Hennes förmåga att möta dem som ringer, arbetskamrater och samarbetsmyndigheter på ett sakligt och empatiskt sätt syns i hennes dagliga arbete. Anniina tar hand om både sitt eget och andras välbefinnande i arbetsgemenskapen. Hon är en omtyckt arbetskamrat i arbetsgemenskapen.

Anniinas karriär har haft många vändningar: hon arbetade först som sjukskötare, men studerade sedan till nödcentralsoperatör. Senare bytte hon från nödcentralen i Björneborg till en tjänst i Åbo. 

Premiering