Hätäkeskusammattilaisia palkittiin ansiokkaasta työstä

Julkaisuajankohta 9.4.2024 17.30
Tiedote
Vuoden hätäkeskuspäivystäjä Anniina Takala ja PRO 112 -palkittu Minna Ylinen.

Hätäkeskustoiminnan ammattilaisia palkittiin tänään Tampereella. Hätänumeron ja hätäkeskustoiminnan eteen tehdystä työstä myönnettävä PRO 112 -palkinto luovutettiin porilaiselle Minna Yliselle. Vuoden Hätäkeskuspäivystäjäksi julkistettiin Anniina Takala Turusta.

Palkinnot luovutti Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöseminaarin yhteydessä tiistaina 9. huhtikuuta 2024. Tilaisuudessa jaettiin myös valtion kunnia- ja virka-ansiomerkit sekä Vuoden viestintäteko.

Ansiokasta työtä hätätietojärjestelmien kehittämisessä

PRO 112 -palkinto myönnettiin tänä vuonna Hätäkeskuslaitoksen Virve-pääkäyttäjälle Minna Yliselle.Palkinto on osoitus hätäkeskustoiminnan ja hätänumeron 112 hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä. Minna on omalla toiminnallaan edistänyt hätänumeron 112 asianmukaista käyttöä, tukenut yleisesti myönteisen turvallisuuskulttuurin vahvistamista sekä toiminut yleisesti PRO112-hengen mukaisesti.

Minnalla on pitkä työhistoria hätäkeskustietojärjestelmän kehittämisessä ja häiriötilanteisiin varautumisessa. Tilanteet, joissa hätäkeskuslaitoksen järjestelmissä on häiriö ja vaaditaan häiriönhallintaa ovat niitä hetkiä, jolloin Ylinen loistaa henkilökohtaisella osaamisellaan. Hän pitää kokonaisuuden pyörimässä ja huolehtii, että vika saadaan korjattua mahdollisimman nopeasti. Ylisen kaiken toiminnan keskiössä on hätäkeskuspäivystäjän työskentelyn turvaaminen. Minna on vankalla osaamisella ja avoimella asenteella saavuttanut luottamuksen henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa.

Minnan uran varrelle on mahtunut lukuisia eri tietojärjestelmiä, opettavaisia häiriötilanteita ja onnistumisen hetkiä kollegoiden kanssa. 

Laadukas työnjälki

Vuoden hätäkeskuspäivystäjäksi valittiin Anniina Takala Turun hätäkeskuksesta. Anniina on osoittanut työssään osoittanut huomattavaa ammatillista osaamista hätäilmoituksen käsittelyssä sekä riskinarvioinnissa. Hän omaa vahvan ammattitaidon hätäkeskustietojärjestelmän käytössä ja viestiliikenteen osalta. Hän on sisäistänyt hätäkeskustoimintaan liittyvät operatiiviset ohjeet ja osaa soveltaa niitä hyvin käytäntöön. Hän on osoittanut työssään hätäkeskustoiminnan arvojen mukaista asiakaspalveluasennetta sekä hädässä olijoille että yhteistyöviranomaisille.

Valintakriteerien toteutumisen lisäksi tämänkertaiseen valintaan vaikutti Anniinan ammattimainen ja laadukas työnjälki vuodesta toiseen. Lisäksi hänen kykynsä kohdata soittajat, kollegat ja yhteistyöviranomaiset asiallisesti ja myötäeläen näkyy hänen jokapäiväisessä työssä. Anniina pitää huolta niin omasta kuin muiden työhyvinvoinnista työyhteisössä. Hän on työyhteisössä pidetty työkaveri.

Anniinan uraan on mahtunut käänteitä: ensin hän opiskeli sairaanhoitajasta hätäkeskuspäivystäjäksi ja myöhemmin virkapaikka vaihtui Porista Turkuun. 

Edit 10.4.2024 klo 8:16 linkit uutisiin korjattu.

Palkitsemiset