Nödcentralsverket inledde samarbete med Olycksutredningscentrale

Utgivningsdatum 23.3.2021 15.02
Pressmeddelande
kuvituskuva

Nödcentralsverket och Olycksutredningscentralen har ingått ett samarbetsavtal. Nödcentralsverkets ledningscentral tar nu också emot samtal som kommit till Olycksutredningscentralens journummer.

Lasse Matilainen, chef för Nödcentralsverkets ledningscentral, säger att man genom samarbetet strävar efter att påskynda och effektivisera olycksundersökningar.

"Syftet med åtgärden är att ta emot anmälningar om olyckor och informera utredare från Olycksutredningscentralen snabbt och effektivt. Tjänsten syftar till arbete i realtid dygnet runt.  I praktiken innebär samarbetet att Nödcentralsverkets ledningscentral tar emot anmälningar om allvarliga olyckor eller tillbud i enlighet med 16 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser."

Enligt 16 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser är flera myndigheter, operatörer som tillhandahåller trafikledningstjänster samt trafikoperatörer skyldiga att utan dröjsmål underrätta Olycksutredningscentralen om en händelse som enligt anmälarens bedömning kan bli föremål för utredning.

"Syftet med samarbetet är att främja anmälningspliktiga aktörers tjänster enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser, Olycksutredningscentralens insatsberedskap, dataskydd och datasäkerhet vid hantering av anmälningar om olyckor. Det syftar också till att förbättra den övergripande säkerheten i samhället", säger Matilainen.

Även Veli-Pekka Nurmi, chef för Olycksutredningscentralen, anser att samarbetet är viktigt med tanke på en effektiv användning av statliga resurser och ett smidigt samarbete.

"Detta viktiga samarbetsprojekt visar hur statens begränsade resurser kan användas på ett förnuftigt och effektivt sätt över förvaltningsområdenas gränser. Samtidigt förbättras den övergripande säkerheten i Finland i och med att Nödcentralsverkets ledningscentral får en ännu bättre överblick över säkerhetsläget och allvarliga olyckor i Finland", säger Veli-Pekka Nurmi, chef för Olycksutredningscentralen.

Samarbetsavtalet mellan Nödcentralsverket och Olycksutredningscentralen undertecknades 26.11.2020. Avtalsperioden började 1.1.2021 och gäller till utgången av 2022. 

"Årets två första månader reserverades för förberedelser som bland annat omfattade personalutbildning. Den 1 mars började man tillhandahålla definierade informationstjänster. Hittills har vi redan förmedlat några anmälningar om olyckor till Olycksutredningscentralen och samarbetet har fått en bra start", säger Matilainen.