Nödsamtalet besvarades i genomsnitt inom 4 sekunder

Utgivningsdatum 24.3.2022 10.38
Pressmeddelande
Kuvituskuva puhelimesta

År 2021 tog nödnumret emot 7 600 nödmeddelanden per dygn. Av meddelandena förmedlades 53 % vidare till myndigheterna. Antalet förmedlade uppdrag ökade tydligt jämfört med året innan.

Vid Nödcentralsverket behandlades år 2021 totalt 2 782 980 nödmeddelanden. Det totala antalet nödmeddelanden låg kvar på samma nivå som år 2020 (2 787 190). I genomsnitt besvarades ett nödmeddelande inom 4 sekunder (5 sekunder 2020). 

Under verksamhetsåret 2021 återspeglades den pågående coronaviruspandemin och de anknytande samhälleliga beredskapsåtgärderna också i nödcentralsverksamheten. Enligt Nödcetralsverkets kvalitetschef, Tommi Hopearuoho, framträdde effekterna av coronakrisen framför allt under första halvåret, när samhällets olika restriktionsåtgärder och rekommendationer var i stor utsträckning i bruk. 

-    Då var antalet nödmeddelanden klart lägre än tidigare år. Å andra sidan var den mest jäktiga tiden under sommarmånaderna, och antalet nödmeddelanden ökade snabbt redan under maj-juni. Midsommaren var vid enskilda timmar till och med historiskt sett jäktig, eftersom människor tillbringade mer fritid och också vädret var gynnsamt. Antalet meddelanden under midsommarhelgen var till och med 18 % högre än under normalhelgerna.  Men tack vare Nödcentralsverkets nätverksbaserade driftmodell och den kompetenta personalen, kunde nödcentralsverksamheten säkras trots personalens semesterperiod.

Antalet uppgifter som förmedlades till socialtjänsten fortsatte att öka

År 2021 ledde 1 488 290 av alla behandlade nödmeddelanden till att uppdraget förmedlades till en behörig myndighet. Antalet förmedlade uppdrag ökade något från året innan (1 445 690).  Uppdragen fördelades på följande sätt: hälsoväsendet 56 %, polisen 34 %, räddningsväsendet 6 % och socialväsendet 4 %. De olika branschernas andel av alla förmedlade uppdrag låg kvar på samma nivå som förra året.

-    När det gäller socialtjänsten, har antalet uppdrag fortsatt att öka redan under mer än fem år. Detta tyder på att människor är mer medvetna om att brådskande socialtjänstuppdrag ska rapporteras till larmnumret. Å andra sidan har tröskeln för människor att ingripa i olika situationer också sänkts. Till exempel har antalet uppdrag för bedömning av det akuta behovet av vård och omsorg av minderåriga fördubblats jämfört med föregående år, säger Tommi Hopearuoho.

Antalet obehöriga samtal till nödnumret minskar

Det totala antalet obehöriga meddelanden minskade jämfört med året innan. Enligt Hopearuoho gäller obehöriga meddelanden i huvudsak situationer där brådskande myndighetshjälp inte krävs, men där medborgaren inte har känt till någon annan hjälpande instans.

-    Under 2021 tog nödcentralerna sammanlagt emot cirka 620 770 (672 000 år 2021) obehöriga meddelanden om ärenden, som inte hör till nödcentralerna. Obehöriga meddelanden gäller i huvudsak situationer där brådskande myndighetshjälp inte krävs, men där medborgaren inte har känt till någon annan hjälpande instans. Av de obehöriga meddelandena var 41 000 okynnesmeddelanden, vilket var en minskning från året innan (48 000). Okynnesmeddelanden leder vid behov till en begäran om polisutredning, eftersom varje obehörig kontakt till nödcentralen kan försena en tjänst till någon, som verkligen behöver hjälp.