Sommarens viktigaste telefonnummer och instruktioner

Utgivningsdatum 17.6.2024 12.50 | Publicerad på svenska 19.6.2024 kl. 16.22
Nyhet

På sommaren firar människor semester på stugan och utomlands, rör sig till sjöss och i naturen samt reser i vägtrafiken. Ju mer människor gör, desto mer händer och sker det. Läs nyheten för att se vilka nummer och tjänster som finns tillgängliga för olika situationer.

I denna nyhet har vi sammanställt en checklista över tjänster du kan behöva, särskilt på sommaren. Alla problemsituationer kräver inte ett samtal till nödnumret.

""

Ladda ner appen 112 Suomi

112 Suomi-appen som du laddar ner till smartmobilen är en säkerhetsgärning. Appen hjälper dig att förbereda dig för olika situationer eftersom den innehåller ett omfattande utbud av säkerhetsrelaterade telefonnummer och tjänster. Kom ihåg att installera appen efter nedladdning: ange ditt telefonnummer och godkänn till alla frågor som appen ställer. På detta sätt får du tillgång till alla tjänster. Bekanta dig sedan med innehållet i appen.

Säkert till sjöss

Vid nödsituationer som inträffar på insjöar och holmar är rätt nummer 112. Vid nödsituationer till havs ska du ringa Sjöräddningens larmnummer 0294 1000.

I 112 Suomi-appen hittar du Sjöräddningens larmnummer, nödnumret och instruktioner för båtförare. I instruktionerna hittar du detaljerade anvisningar om du råkar ut för t.ex. motorstopp, grundstötning eller nödankring. Instruktionerna finns tillgängliga även om telefonen är utanför nätverket.

När du ringer nödnumret eller Sjöräddningens larmnummer via appen överförs dina positionsuppgifter automatiskt under samtalet. Du kan också läsa upp koordinaterna från startskärmen.

Vid icke-brådskande problem, som bogsering och reparation, hjälper Sjöräddningssällskapets Trossi-tjänst.

Läs mer på sidan Nödsituationer till sjöss.

Hjälp vid hälsoproblem

Jourhjälpen 116117 eller nödnumret 112? Jourhjälpen ger råd vid akuta hälsoproblem, om situationen kräver ett besök till jouren eller det räcker till med egenvård hemma. I en livshotande situation, när akutvård behövs på plats, ska du ringa 112. Sådana situationer är till exempel svår bröstsmärta, andnöd, medvetslöshet, förlamningssymtom eller plötsliga kramper.

Giftinformationscentralen kan kontaktas per telefon i frågor som gäller förebyggande och behandling av akut förgiftning hos människor.

I 112 Suomi-appen hittar du följande tjänster för hälsorådgivning och första hjälpen: Jourhjälpen 116 117, Giftinformationscentralen, närmaste hjärtstartare, Omaolo-symtombedömning och identifiering av symtom på störningar i hjärnans blodomlopp.

Brott

När ett brott redan har inträffat, till exempel en cykelstöld eller en annan stöld av lågt egendomsvärde, kan en brottsanmälan göras elektroniskt på polisens webbplats. Vid pågående brott ska du ringa nödnumret 112.

På polisens webbplats hittar du också information om trafikkameror och fortkörning, pass och ansökan om andra tillstånd samt om att lämna tips. https://poliisi.fi/etusivu

Polisens rådgivningstjänst ger allmän rådgivning i icke-brådskande ärenden på vardagar. Du hittar rådgivningsnumret i 112 Suomi-appen.

Samtalshjälp i krissituationer

I olika föreningars hjälptelefoner och chattar arbetar yrkespersoner i olika branscher, och de ger snabb och anonym samtalshjälp vid olika kriser. Många har också jour under helger.

Kristelefonen ger samtalshjälp i svåra livssituationer och självdestruktiva tankar. Nollinjen är en hjälptelefon för personer som utsätts för våld i nära relationer, medan Brottsofferjouren ger stöd till brottsoffer och deras närstående. Barn och ungdomar får stöd via Barn- och ungdomstelefonen.

Du hittar numren för samtalshjälp i 112 Suomi-appen.

""

Tjänster för vägtrafikanter

Med hjälp av 112 Suomi-appen får du trafikmeddelanden baserat din position. Med hjälp av appen kan du också meddela landsvägarnas skick och trafikproblem till Vägtrafikantlinjen. Din position överförs när du ringer Vägtrafikantlinjen via appen.

Nöd- eller problemsituationer utomlands

Före din resa kan du lämna en reseanmälan till utrikesministeriet via 112 Suomi-appen. På detta sätt kan utrikesministeriet skicka dig information om säkerhetsläget i ditt destinationsland och kontakta dig vid behov i en nöd- eller krissituation. Om du behöver konsulär hjälp utomlands, hittar du utrikesministeriets journummer i appen. Numret ger dig råd vid nöd- och problemsituationer utomlands.

Nödnumret 112 används i alla EU-länder. Samtalet kopplas alltid till nödcentralen i det land där du befinner dig. Vid resor utanför EU är det bra att ta reda på destinationslandets nödnummer på förhand.

I vissa länder överförs dina positionsuppgifter till nödcentralen. Det är dock bra att veta att du också kan se dina koordinater på 112 Suomi-appens startskärm också utomlands och vid behov kan du uppge din position genom att läsa upp koordinaterna.

Du kan ringa Nödcentralsverkets internationella nummer när du själv är utomlands men nödsituationen pågår i Finland. Du hittar också numret i tjänsterna i appen.

Mer information om nöd- och problemsituationer utomlands.

 

""

Djur i nöd

Äger du ett sällskapsdjur? Kom ihåg att spara kontaktuppgifterna till den jourhavande veterinären ditt område i telefonen. Om du inte kan hitta kontaktuppgifterna till en veterinär med hjälp av en Google-sökning när du reser i Finland, kan nummerupplysningen hjälpa dig utreda ärendet.

Du kan anmäla förrymda sällskapsdjur till webbplatsen Karkulaiset.fi. Du kan också utnyttja sociala medier för att försöka hitta sällskapsdjuret. Nummerupplysningen hjälper dig att nå hittedjurstjänsterna på orten.

När du ser en hund i en het bil ska du i första hand försöka nå fordonets förare. Om du inte kan nå föraren och djuret är i uppenbar nöd kan du ringa nödnumret 112.

För mer information om nöd- och problemsituationer som gäller djur på 112.fi.

Stormar

Stormar orsakar olika problem, vilka ändå inte alltid kräver att du ringer nödnumret.

Vid strömavbrott ska du inte ringa nödnumret, utan följa meddelandena från ditt elverk. 
Om ett träd fallit på en elledning, meddela också elverket om detta. Om trädet inte orsakar fara, är det staden, kommunen, en enskild entreprenör eller markägaren som ansvarar för trädet Om ett fallet träd orsakar eller riskerar att orsaka en fara, ring nödnumret 112.

Om du inte får kontakt med nödnumret på grund av en störning i telefonnätet, starta om telefonen, passera PIN-koden och ring 112. Då söker telefonen ett fungerande nätverk. Om din telefon fortfarande inte hittar ett nätverk ska du ta dig utanför störningsområdet (t.ex. upp på en kulle i närheten eller en annan plats som är högt upp) och försöka igen.

Nödcentralsverket önskar alla en trygg sommar!