Nödcentralsdatasystemet ERICA:
Underhåll och vidareutveckling överförs från Insta till Cinia

Utgivningsdatum 21.4.2021 13.30 | Publicerad på svenska 21.4.2021 kl. 13.31
Pressmeddelande
ERICA logo

Insta Response Oy och Cinia Ab har kommit överens om en affärstransaktion genom vilken Cinia förvärvar rättigheterna till nödcentralsdatasystemet och kommer att ansvara för underhållet och utvecklingen av systemet. Transaktionen blir giltig den 3 maj 2021. Riksomfattande Nödcentralsverket har till uppgift att via nödnumret ta emot alla nödmeddelanden, behandla uppgifterna och larma nödvändiga enheter i ett och samma datasystem. Nödcentralsdatasystemet ERICA är ett av våra nationellt mest kritiska datasystem.

Nödcentralsverket har i ett långsiktigt samarbete med Insta utvecklat ERICA som hjälpt finländare i hela två år. Nödcentralsdatasystemet och utvecklingen av systemet är viktiga när samhället förändras och kraven på nödcentralstjänster ökar. Nödcentralsdatasystemet är ett gemensamt system för säkerhetsmyndigheter och systemet bidrar också till att upprätthålla krisberedskapen.

– Vi har också tidigare samarbetat med Cinia Ab och vårt förtroende är starkt när det gäller att utveckla nödcentralsdatasystemet, säger Taito Vainio, direktör för Nödcentralsverket.

 – Genom det här arrangemanget är Insta övertygat om att nödcentralstjänsten även i framtiden kommer att fungera störningsfritt, säger Henry Nieminen, vd för Insta.

– Cinia är leverantör av datanäts-, cybersäkerhets- och programvarulösningar med hög tillgänglighet.  Genom det här arrangemanget stärker vi vår position som leverantör av kritiska datasystem och deras cybersäkerhetslösningar. Med vår breda erfarenhet av krävande system kan vi fortsätta att bedriva en tillförlitlig verksamhet i det riksomfattande nödcentralssystemet och på ett högkvalitativt sätt vidareutveckla systemet, säger Ari-Jussi Knaapila, vd för Cinia Ab.

Cinia växer med cirka 45 toppexperter i och med att nästan hela personalen på Insta Response Oy i och med transaktionen förflyttas till Cinia. Överlåtelsen har inga personaleffekter, personerna förflyttas som gamla anställda till Cinia och verksamheten fortsätter tills vidare i Instas nuvarande lokaler i Sarankulma i Tammerfors. 

Förändringen påverkar inte 112-tjänsten. 

---

Insta är en expertorganisation inom industriautomation, industriell digitalisering, cybersäkerhet och försvarsteknik. Insta hjälper sina kunder att utveckla och säkerställa kapaciteten och resultaten i verksamheten. Genom att kombinera spetskompetens och smart teknik kan vi förbättra våra kunders kapacitet och resultat i en värld som utvecklas och digitaliseras allt snabbare. Människor, kompetens och hållbarhet utgör grunden för vår arbetskultur. Du kan lita på oss.

Finska Cinia är grundat 2015 och erbjuder säkra datanätslösningar och programvarulösningar med hög tillgänglighet. Vår verksamhet bygger på gedigen expertis om modern programutveckling, datanätsteknik och kritiska miljöer. Genom att kombinera våra tjänster och våra samarbetspartners tjänster kan vi ta fram tillförlitliga övergripande lösningar som möjliggör digitala framgångshistorier för våra kunder.

Nödcentralsverket är ett riksomfattande ämbetsverk som är underställt inrikesministeriet och fungerar enligt en nätverksbaserad verksamhetsmodell. Nödcentralsverket har enligt lag i uppgift att ta emot och bedöma nödsamtal i samband med nödsituationer samt förmedla uppdrag som kräver omedelbara åtgärder till räddningsväsendet, polisen eller social- och hälsovårdsmyndigheterna.