Uppdatera 112 Suomi-appen

Utgivningsdatum 10.2.2022 9.31
Nyhet

Fredagen den 11 februari 2022 blir en ny version av applikationen 112 Suomi tillgänglig i applikationsbutikerna. Den nya versionen har bättre aviseringsinställningar och tillgänglighet.

Uppdateringsversionen av appen 112 Suomi blir tillgänglig på 112-dagen. Den nya versionen har förbättrade aviseringsinställningar. Vi har lyssnat på användarnas respons och ökat aviseringsinställningarna i appen.

– Det är viktigt för oss att lyssna på användarrespons och utveckla appen efter den. Vi har fått mycket respons under åren och det är alltid bra för applikationens utveckling. I den här uppdateringen har vi tagit hänsyn till en liten men viktig punkt i aviseringsinställningarna, säger Sami Suomalainen, applikationsexpert vid Nödcentralsverket.

De nya inställningarna gör det möjligt för användaren att justera volymen för varnings-, trafik-, och myndighetsmeddelanden. Du kan välja om du vill ha trafikmeddelanden på listan över meddelanden och om du också vill ha aviseringar för dem. Varningsmeddelanden går dock inte att göra helt ljudlösa, och applikationen skickar alltid aviseringar om dem.

Målet är tillgänglighet

Applikationens tillgänglighet har förbättrats avsevärt i den nya versionen. Användaren kan själv välja skärmriktningen i inställningarna och nu kan applikationen också användas horisontalt. Utseendet av applikationens servicemenyer och olika funktioner har ändrats så att kontrasten är bättre. Teckenstorleken kan nu ökas med 200 procent. Dessutom fungerar applikationen mer logiskt tillsammans med tekniska hjälpmedel såsom med skärmläsare. Målet för applikationsutvecklingen är jämlika nödcentralstjänster.

– Enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ska myndigheternas applikationer uppfylla tillgänglighetskriterierna. Vi har låtit externa experter granska applikationens användbarhet. Utifrån deras respons har vi nu ändrat appens funktioner så att appen bättre tar hänsyn till olika begränsningar och tekniska hjälpmedel, säger Suomalainen.

– Tillgänglighetsarbetet fortsätter, och i nästa uppdatering införs ytterligare ändringar i appens bakgrundsfunktioner. Vårt mål är jämlikhet och tillgänglighet också i fråga om appen.

Appen 112 Suomi har cirka två miljoner aktiva användare. Utöver lokalisering av nödsamtal omfattar appens tjänsteutbud bland annat gällande varnings-, myndighets- och trafikmeddelanden samt instruktioner för olika situationer, journummer, distanstolktjänst, lokalisering av närmaste defibrillator och resemeddelanden från utrikesministeriet.

Du kan läsa mer om tjänsterna i appen och om ibruktagandet av den på Nödcentralsverkets webbplats. Tänk på säkerheten och uppdatera eller ladda ner 112 Suomi-appen till din telefon.

Edit: 11.2.2022 klo 16:11 Appens uppdatering finns nu också att fås i Huawei-butiken.
Edit 11.2.2022 kl. 9:44 Uppdateringen i Huawei-applikationsbutiken har fördröjts. Uppdateringen blir tillgänglig när butiken godkänner den.