Vid årsskiftet behandlades omkring 13 200 nödmeddelanden vid nödcentralerna

Utgivningsdatum 2.1.2024 9.00
Pressmeddelande

Flest anmälningar gjordes till nödnumret under årsskiftet gällande följande; vandalism, ordningslagens överträdelser och annat störande beteende, personer som ramlat omkull och försämrat allmäntillstånd. De flesta uppdragen förmedlades vidare till akutsjukvården.

Nödcentralerna svarade på 13 200 nödsamtal under tiden 31.12.2023 kl. 18 - 1.1.2024 kl. 24. Hela 98 procent av nödsamtalen besvarades inom 30 sekunder. Under motsvarande tid året innan var siffrorna 15 800 nödsamtal och 96 procent.

På basen av nödmeddelandena förmedlades 6 600 utryckningsuppdrag till myndigheterna (7 600 året innan). Uppdragen fördelades mellan olika sektorer enligt följande: akutvården 45 %, polisen 38 %, räddningstjänsten 8 % och socialjouren 8 %. 

De tre vanligaste larmuppdragen som bokfördes i nödcentralsdatasystemet var vandalism, ordningslagens överträdelser och annat störande beteende, anmälan om en person som ramlat omkull och försämrat allmäntillstånd. Myndighetsaktörernas tre största larmuppdrag var följande: 

Akutvården: 

1.    Person som ramlat omkull
2.    Försämrat allmäntillstånd
3.    Andningssvårighet

Polisen: 

1.    Vandalism, ordningslagens överträdelser och annat störande beteende
2.    Slagen, sparkad, slagsmål
3.    Familjevåld


Räddningstjänsten:

1.    Brand i byggnad: liten
2.    Brand annan: liten
3.    Brand i byggnad: medelstor

Socialjouren: 

1.    Brådskande bedömning av behovet av vård och omsorg av barn/minderårig 
2.    Minderårigs användning av alkohol och/eller narkotika 
3.    Behov av omedelbar vård