Nödcentralsoperatörer får pris för särskilt föredömligt arbete
Vid skolattacken i Kuopio var hjälp på plats på åtta minuter

2.6.2021 16.37
Pressmeddelande
Kuvassa vasemmalta: Kuopion hätäkeskuksen päällikkö Kari Nevalainen, vuoromestari Tiina Kairaniemi, hätäkeskuspäivystäjä Oskari Ollikainen and hätäkeskuspäivystäjä Noora Karhunen Kuopion hätäkeskuksesta.
Kuvassa vasemmalta: Kuopion hätäkeskuksen päällikkö Kari Nevalainen, vuoromestari Tiina Kairaniemi, hätäkeskuspäivystäjä Oskari Ollikainen and hätäkeskuspäivystäjä Noora Karhunen Kuopion hätäkeskuksesta.

Europeiska nödnummerorganisationen (EENA) uppmärksammade Nödcentralsverkets personals agerade vid skolattacken i Kuopio. Kärnan i den finländska nödcentralsverksamheten är den starka yrkesskickligheten hos nödcentralsoperatörerna och samarbetet mellan myndigheterna, som också visade sin effektivitet i detta fall.

Det första nödsamtalet besvarades inom två sekunder

Mitt under skoldagen den första oktober 2019 gick en elev beväpnad med ett svärd till attack i yrkesinstitutet i Savolax i Kuopio. Det första samtalet till nödnumret 112 kom klockan 12.29 och besvarades på två sekunder. Uppgiften vidarebefordrades till polisen på mindre än en minut, och polisen övermannade målpersonen redan cirka åtta minuter efter det första samtalet till nödcentralen. 

Vid tidpunkten arbetade Tiina Kairaniemi som skiftmästare vid Kuopio nödcentral och hon hade ansvaret för att leda nödcentralens funktion. Kairaniemi minns situationen väl. 

- Klockan 12.31 fick akutvården ett meddelande om ett akutvårdsuppdrag från nödcentralen. Klockan 12.33 fick nödcentralen också ett automatiskt brandlarm från objektet, som förmedlades till räddningsväsendets enhet. På grund av uppdragets natur blev det också en uppgift för socialtjänsten. Det var således fråga om ett uppdrag för flera myndigheter där säkerhetsmyndigheter från såväl polisen, räddningstjänsten, akutvården som socialtjänsten deltog, säger Kairaniemi.

Samarbete och vilja att hjälpa är förutsättningarna för framgång

Kari Nevalainen, chefen för Kuopio nödcentral, följde också med situationen på nödcentralen. Totalt kom det in 23 nödsamtal i samband med händelsen och deras överlappning identifierades snabbt.   

- Jag råkade befinna mig i joursalen när händelsen började, så jag stannade och följde med hur den utvecklades. Bredvid mig fanns två nödcentralsoperatörer som hanterade nödsamtal från platsen; den ena uppmanade anmälaren att vänta bakom en låst dörr och att trycka på offrets blödande sår, den andra förmedlade till polisen den information som hen fick via nödsamtalet. I nödcentralen pågick flera nödsamtal och ett sorl av röster hördes i anslutning till uppdraget. Trots det förvirrande informationsflödet bildades rätt snabbt en korrekt lägesbild och stämningen i salen förblev lugn, säger Nevalainen. 

Totalt svarade 14 nödcentralsoperatörer på nödsamtal relaterade till händelsen. De flesta samtalen besvarades i Kuopio nödcentral, men några även i Kervo och Björneborg. Kairaniemi berättar att när händelsen startade skickades genast en övertidskallelse till nödcentralsoperatörerna.

- Många lediga nödcentralsoperatörer anmälde sig genast för jobb när de hade hört om händelsen, och vi lyckades fylla alla nödcentralsoperatörsplatser. Den chockerande situationen väckte omedelbart en vilja att hjälpa och stödja även kollegorna på nödcentralen.
På nödcentralen var då tre personer på jobb som har utbildning i att leda krissamtal. Krissamtal (defusing) är att tala ut om en psykiskt betungande situation. 

- Krissamtal inleddes direkt efter att de första nödsamtalen i anslutning till händelsen avslutats och varje nödcentralsoperatör som varit inblandad i situationen fick krissamtalsstöd, säger Kairaniemi.

Läget var snabbt under kontroll

Nevalainen, säger att läget i nödcentralens joursal snabbt var under kontroll och att uppgiften organiserades effektivt.

- Skiftmästaren fick snabbt lägesbilden under kontroll och kunde fatta snabba beslut. Personalen förblev lugn och ytterligare resurser tillhandahölls. Nyckeln till att hantera situationer som avviker från det normala framgångsrikt är att nödcentralen har en arbetsledning som är situationen vuxen från de första sekunderna. Detta gör det möjligt att snabbt se över arbetsfördelningen, vidta åtgärder för att få ytterligare resurser och att styra verksamheten även i övrigt på det sätt som situationen kräver. I Kuopio-fallet följde skiftmästaren meddelandetrafiken och hörde de första nödsamtalen i salens ljudlandskap. Det möjliggjorde en omedelbar reaktion, vilket återspeglades i att situationen snabbt kom under kontroll i nödcentralen, säger Nevalainen.

I undervisningslokalerna på andra våningen i köpcentret hann eleven skada tio personer och döda en. Nevalainen konstaterar att säkerhetsmyndigheternas mycket snabba agerande ändå förhindrade ytterligare skador.

- Den finländska verksamhetsmodellen för nödcentraler, där alla säkerhetsmyndigheter har ett nära samarbete, visade sin funktionalitet och effektivitet även i denna situation. Samarbetet mellan nödcentralsoperatörerna och polisen löpte verkligt bra, liksom även alla andra myndigheters agerande. Helst önskar man förstås att dessa typer av händelser aldrig skulle inträffa, men hanteringen av denna situation visade också hur väl samarbetet mellan myndigheterna här i Finland fungerar, säger Nevalainen. 

Tidigare priser som Europeiska nödnummerorganisationen har beviljat Nödcentralsverket:

  • "Outstanding Rescue 2014": År 2014 belönades Nödcentralsverket och den finländska Polisen för gott samarbete och för att framgångsrikt ha räddat en 8-årig flicka.
  • "Outstanding National 112 System 2013": År 2013 vann Nödcentralsverket Europeiska nödnummerorganisationens EENA-pris i kategorin nationellt nödcentralsystem. 
  • Detta pris, som offentliggjordes den 2 juni 2021, tilldelades Nödcentralsverket i kategorin "PSAP Award".

Europeiska nödnummerorganisationen EENA

European Emergency Number Association (EENA) inrättades i Bryssel 1999. Nödnummerorganisationen har som målsättning att främja säkerheten och utvecklingen av nödcentralstjänster i Europa. Organisationen belönar årligen personer och organisationer som har gjort betydande insatser eller uppnått utmärkta resultat i anslutning till nödnumret 112. 

Till EENA hör över 1 500 företrädare för organisationer inom nödcentralsverksamheten från 80 länder, tillsammans med forskare, teknikjournalister, internationella organisationer och över 200 medlemmar i Europaparlamentet. 

Mer information: eena.org

Henkilöstö Hätäkeskuspalvelut Palkitsemiset