Syftet med kampanjen är att öka medborgarnas säkerhetskunskaper

År 2023 kommer kampanjen att firas med temat "Beredskap är en av vardagens små handlingar". Under nödnummerveckan ges instruktioner om att förbereda sig på olika störningar och undantagssituationer samt förebygga olika farliga situationer. 
Vad är 112-dagen?

Delta i 112-dagen

I kampanjen kan säkerhetsaktörer och till exempel skolor, arbetsplatser, hobbyklubbar och föreningar dela med sig av värdefull säkerhetsinformation och på så sätt påverka människors känsla av säkerhet. 
Anmäl ditt evenemang

Bloggen

Idag firas EU-ländernas gemensamma 112-dag

Merparten av finländarna upplever att deras liv är tryggt. Individens trygghetskänsla är dock en mångdimensionell fråga som påverkas av överraskande men också helt vardagliga saker – hurdan miljö man lever i, hur det personliga skyddsnätet ser ut, hur...

Vi skapar en känsla av säkerhet tillsammans

Känslan av säkerhet är ett av människans grundläggande behov som berör var och en av oss. Känslan av säkerhet påverkas av många faktorer. Förtroendet för myndigheter är en av dem, liksom personliga erfarenheter av nödsituationer och hur man hanterat...

Nästan alla känner till nödnumret 112 och litar på Nödcentralsverkets tjänster

Den här veckan firar vi den nationella 112-dagen. 112-dagen har firats i Finland den 11 februari sedan 1997. Traditionellt lyfts ämnen som rör 112-dagen upp i olika sammanhang under hela veck-an. I år är temat ”Vi skapar en känsla av säkerhet tillsammans”.

Världens bästa trygghetskänsla

"I Finland upplever nästan alla (96 %) sin personliga trygghet och säkerhet som god. Upplevelsen påverkas av både de verkliga riskerna och föreställningarna om dem. Människan känner sig trygg om riskerna och farorna inte är i betydande grad närvarande...

Meddelanden och nyheter

null 112-dagen firas den 11 februari

112-dagen firas den 11 februari

Utgivningsdatum 14.1.2022 11.06 | Publicerad på svenska 19.1.2022 kl. 14.51
Nyhet
Kaksi lasta vetää pulkkaa lumisessa maisemassa.

Lyft fram temadagen exempelvis på arbetsplatsen, i skolan, i fritids- och föreningsverksamhet samt i sociala medier.

112-dagen firas åter den 11 februari. Lokala tillställningar är en viktig del av kampanjen och traditionerna kring 112-dagen, men på grund av den rådande pandemin rekommenderar vi att 2022 års tillställningar anordnas på nätet eller utan publik.

Ingen brist på metoder

I kampanjen kan säkerhetsaktörer och till exempel skolor, arbetsplatser, hobbyklubbar och föreningar dela med sig av värdefull säkerhetsinformation och på så sätt påverka människors känsla av säkerhet. Dessutom kan var och en av oss förbättra vår egen och våra närståendes säkerhet genom att uppmärksamma små vardagliga gärningar och val. Du kan bland annat använda dig av material på webbsidan för 112-dagen.

Dela med dig av trygghetsinformation även i sociala medier med hashtaggarna #112paiva #112dagen #112day.

Vi skapar en känsla av säkerhet tillsammans

Under 2022 kommer kampanjen att firas under temat ”Vi skapar en känsla av säkerhet tillsammans”. Med känsla av säkerhet avses effekten av rädsla och oro i samband med bland annat olyckor och brott samt därmed jämförbara fenomen på människors välbefinnande.

112-dagen som redan har blivit tradition har firats i Finland sedan 1997. 

År 2008 firades den första gemensamma 112-dagen i Europa. För att göra 112 känt överallt i Europa har Europeiska kommissionen tillsammans med Europaparlamentet och rådet utsett den 11 februari till Europas 112-dag.
 

Material

På den här sidan hittar du material som du kan använda för kommunikation om 112-dagen. #112dagen

EU:s gemensamma 112-dag

112-dagen som uppfanns i Finland är nu en gemensam nödnummerdag i hela EU. 

Nödnumret 112

I Finland används endast ett nödnummer. Till nödnumret ringer man endast i brådskande nödsituationer där hjälpande myndigheter behövs på plats (polisen, akutvården, räddningsväsendet, socialvården).