Tilinpäätös 2023 - Siirry julkaisun etusivulle.

Vaikuttavuus

Hätäkeskuslaitoksella on merkittävä rooli tiedonvälittäjänä normaalioloissa ja häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa. Yhteiskunnan kriisinsietokyvyn näkökulmasta Hätäkeskuslaitos sovittaa yhteen kiireellisten hälytysviranomaisten toimintaa ja huolehtii rajallisten resurssien priorisoinnista. Hätäkeskustoiminta on täten yksi niistä tärkeimmistä toiminnoista, jotka vaikuttavat suoraan väestön turvallisuuden tunteeseen sekä luottamukseen viranomaisia ja yhteiskuntaa kohtaan.

Toiminnan luotettavuus

Hätäkeskustoiminnassa käytettävän tekniikan luotettavuus ja toimintavarmuus ovat tärkeässä roolissa hätäkeskuspalveluiden tuottamisessa. Hätäkeskustietojärjestelmän (ERICA) käyttöönoton jälkeen järjestelmän toimintavarmuus on saatu nostettua luotettavalle tasolle. Hätäkeskuslaitoksella ei vuonna 2023 ollut sellaisia teknisiä tai muita toiminnallisia häiriöitä, jotka olisivat vaarantaneet hätäkeskuspalveluiden tuottamisen. 

Mediajulkisuus ja viestintä

Hätäkeskuslaitos mainittiin toimintavuoden aikana mediassa hieman yli 1700 kertaa, josta suuren tai keskisuuren huomioarvon julkisuuden määrä oli reilut 1000. Määrä on hieman edellistä toimintavuotta suurempi. Kaikesta julkisuudesta keskimäärin 18 % osumista perustui viraston tiedotteeseen tai uutiseen. Korkean huomioarvon julkisuudesta vastaava osuus on 30 %. Määrä on samaa tasoa kuin edellisenä toimintavuonna. 

Tarkastelujakson suurimmat huomioarvot julkisuudessa saivat perinteiseen tapaan 112-päivä ja yleisesti hätäpuheluihin liittyvät tilastot. Lähes 98 % mediajulkisuudesta oli neutraalia tai positiivista. Edellisenä vuonna vastaava luku oli noin 94 %. 

Keväällä Hätäkeskuslaitos kokeili ensimmäisen kerran maksettua mainontaa sosiaalisessa mediassa. Mainontaa hyödynnettiin kaksikielisen hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksen hakuajan markkinoinnissa. Mainonnan avulla tavoitettiin kohderyhmää, joka olisi ollut haastava tavoitettava pelkästään orgaanisella näkyvyydellä. Mainonta tuotti tulosta, sillä kurssille tuli 196 hakemusta. 

Viraston viestintä julkaisi itse toimintavuoden aikana yhteensä 26 tiedotetta ja 29 uutista. Tiedotteiden määrä on edellisen vuoden tasolla, mutta uutisten määrä nousi hieman. Viraston oman tiedotuksen aiheet liittyivät viraston lakisääteiseen toimintaan; hätäkeskuspalveluihin ja palvelutasoon, hätänumeron oikeaan käyttöön, hätäpuheluiden tilastoihin ja hätäkeskuspäivystäjän työn tunnetuksi tekemiseen. 

Hätäkeskuslaitosta ja sen toimintaa tuotiin myös entistä vahvemmin esille uuden Hätäkeskustoiminta Suomessa -verkkojulkaisun kautta. Julkaisu on suunnattu kaikille 112-toiminnasta ja virastosta kiinnostuille, ja tarkoituksena on, että alan oppilaitokset voivat sitä myös hyödyntää. Julkaisu löytyy viraston verkkosivuilta 112.fi.