Hätäkeskuslaitoksessa nollatoleranssi häirinnälle ja epäasialliselle kohtelulle

Julkaisuajankohta 26.8.2021 11.43
Uutinen

Turvallisuustoimijoiden kokema seksuaalinen häirintä tuli julkisuuteen Instagramissa toimivalla anonyymillä @emergencyservicestoo-tilillä, joka avattiin 21. elokuuta. Tilillä kerrotaan nimettömästi turvallisuustoimijoiden, kuten pelastusalan, ensihoidon, sopimuspalokuntien ja hätäkeskustyöntekijöiden kokemasta seksuaalisesta häirinnästä ja -väkivallasta.

Yksi Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategisista painopistealueista on työhyvinvointi. Henkilöstön työkykyä ja työyhteisöjen toimivuutta edistetään aktiivisin toimenpitein ja työntekijöiden työkykyä alentavat tekijät pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

- Osa tätä työkyvyn alenemisen ehkäisyä on, että olemme määritelleet toimintamallit ja ohjeistukset puuttumiseksi epäasialliseen käytökseen ja häirintään.  Perusperiaate on, että kaikenlaiseen häirintään ja epäasialliseen käytökseen on nollatoleranssi, sanoo henkilöstöpäällikkö Antti Koskela.

Haasteena on se, ettei kaikki tapaukset välttämättä tule työnantajan tietoon, eikä niihin näin ollen voida puuttua. Hätäkeskuslaitoksessa kannustetaan henkilöstöä ottamaan häirintään ja epäasialliseen käytökseen liittyvät asiat viipymättä esille. 

- Vuosien saatossa esimiehet ovat puuttuneet esille tulleisiin tapauksiin, mutta varmasti on myös tapauksia ja kokemuksia, jotka eivät ole tulleet syystä tai toisesta esimiesten tai muiden asianosaisten tietoon. Kaikilla työyhteisömme jäsenillä on oikeus ja velvollisuus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun estämisessä. Meiltä kaikilta vaaditaan rohkeutta ilmoittaa kaikista tapauksista, missä on koettu häirintää ja epäasiallista kohtelua. Näin voimme puuttua väärään toimintaan viipymättä, ja joskus tilanne voi johtaa myös ilmoitukseen työsuojelutarkastajalle tai rikosilmoitukseen poliisille. 

Koskela kertoo, että jos tapausten esille ottamisessa on joitain esteitä, pyritään niitä esteitä aktiivisesti vähentämään. Hätäkeskuslaitos haluaa olla vastuullinen ja henkilöstöstään hyvää huolta pitävä työnantaja ja työpaikka. 

- Kaikenlaiseen häirintään ja epäasialliseen käytökseen pitää olla nollatoleranssi. Hätäkeskuslaitoksessa suhtaudutaan kaikkiin asiaa koskeviin ilmoituksiin vakavasti ja käsitellään ne nopeasti ja luottamuksellisesti, Koskela sanoo.