Hätäkeskustoiminnan koulutusta uudistetaan

23.11.2020 15.20
Uutinen
Hätäkeskuspäivystäjä istuu työpöydän ääressä

Sisäministeriö on asettanut uudistamishankkeen, jonka tavoitteena on uudistaa hätäkeskustoiminnan koulutusjärjestelmä vastaamaan kansallisia tarpeita ja toimintaympäristön muutoksia.

Hätäkeskuslaitoksen edustajaksi hankkeeseen on nimitetty kehityspäällikkö Heikki Uusitalo kertoo Hätäkeskuslaitoksen kärsineen henkilöstövajeesta jo vuosien ajan.

-    Henkilöstövajeeseen haetaan nyt ratkaisuja hätäkeskuspäivystäjien koulutusjärjestelmää kehittämällä. Tarvitsemme tulevaisuudessa entistä joustavampia koulutusmalleja. Koulutusjärjestelmää tulee kehittää siten, että kaikkiin kuuteen hätäkeskukseemme löytyy riittävästi halukkaita työnhakijoita tulevaisuudessa. Niin alueellista koulutusta kuin täydennyskoulutustakin pitää arvioida avoimesti. Tällä hetkellä Hätäkeskuslaitoksessa työskentelee 593 henkilöä, ja hätäkeskuksissa on noin 40 hätäkeskuspäivystäjän vaje.

Uudistamishankkeessa arvioidaan hätäkeskusten tulevaisuuden henkilöstötarpeita ja selvitetään, mitkä ovat toimintaympäristön asettamat vaatimukset hätäkeskustoiminnan koulutukselle. Hankkeen tarkoituksena on myös tehdä esitykset mahdollisista tutkintouudistuksista ja niiden kustannusvaikutuksista sekä koulutuksen organisoinnista. Hankkeessa ei valmistella säädösmuutoksia, vaan mahdolliset lakimuutokset valmistellaan nyt kerättävän tiedon pohjalta erikseen asetettavassa lainsäädäntöhankkeessa.

Uudistamishanke on asetettu ajalle 11.11.2020-31.12.2022. Uusi koulutusjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuosien 2023-2024 aikana.